Danh sách 07 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/06/2021

Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

 

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 746/NQ-HĐBCQG ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia; xét đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia tại Tờ trình số 747/TTr-TBNS ngày 10 tháng 6 năm 2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 7 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội gồm 04 đại biểu địa phương là: ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới; Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; ông Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 03 đại biểu ở Trung ương giới thiệu về trúng cử gồm: ông Lê Hoài Trung,  Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân, Bộ Quốc Phòng.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tại phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày