51 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Theo đó, tổng số đại biểu ấn định cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là 51 đại biểu, tổng số người ứng cử là 86 người, tổng số người trúng cử là 51 người. Tổng số cử tri trong danh sách là 889.029 người, tổng cử tri đã tham gia bầu cử là 888.119 người, số cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách chiếm tỷ lệ khá cao là 99,90 %.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ năm 2021-2026 (xếp theo thứ tự người có số phiếu cao xuống người có số phiếu thấp).

Số TT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân

Số

phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng

số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Đơn vị bầu cử số 01

 

1. Ông Nguyễn Đại Vui

71.006

89,39

 

2. Ông Võ Văn Vui

67.753

85,29

 

3. Ông Nguyễn Tấn Trọng

63.952

80,51

 

4. Ông Hoàng Văn Nhân

63.358

79,76

 

Số TT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân

Số

phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng

số phiếu hợp lệ

Ghi chú

2

Đơn vị bầu cử số 02

 

1. Ông Nguyễn Đình Đức

64.123

90,26

 

2. Ông Hoàng Đăng Khoa

61.639

86,76

 

3. Ông Trần Quốc Thắng

58.914

82,93

 

4. Ông Hoàng Phú

51.667

72,73

 

3

Đơn vị bầu cử số 03

1. Ông Hà Văn Tuấn

80.198

86,41

 

2. Ông Nguyễn Tài Tuệ

79.641

85,81

 

3. Ông Nguyễn Thanh Xuân

78.559

84,64

 

4. Bà Dương Thị Thu Truyền

74.653

80,43

 

5. Ông Hồ Đăng Thanh Ngọc

73.291

78,97

 

4

Đơn vị bầu cử số 04

1. Ông Phan Thiên Định

54.862

78,76

 

2. Ông Phan Thanh Hải

54.080

77,63

 

3. Ông Nguyễn Tân

44.636

64,08

 

4. Ông Lê Ngọc Thanh

41.680

59,83

 

5

Đơn vị bầu cử số 05

 

1. Ông Hoàng Hải Minh

43.494

81,09

 

2. Ông Lê Viết Bắc

37.984

70,82

 

3. Ông Nguyễn Đại Viên

36.684

68,40

 

6

Đơn vị bầu cử số 06

 

1. Ông Nguyễn Thanh Bình

58.885

80,56

 

2. Ông Huỳnh Văn Chương

52.658

72,04

 

3. Bà Phan Minh Nguyệt

49.774

68,10

 

4. Ông Võ Lê Nhật

47.460

64,93

 

7

Đơn vị bầu cử số 07

 

1. Ông Nguyễn Đình Cấu

(Hòa thượng Thích Huệ Phước)

43.079

72,18

 

2. Ông Hoàng Trọng Bửu

41.596

69,70

 

3. Ông Hoàng Khánh Hùng

38.611

64,69

 

Số TT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân

Số

phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng

số phiếu hợp lệ

Ghi chú

8

Đơn vị bầu cử số 08

 

1. Ông Lê Minh Nhân

61.225

80,14

 

2. Ông Nguyễn Anh Dũng

58.862

77,05

 

3. Ông Nguyễn Chí Tài

58.240

76,23

 

4. Bà Phạm Thị Ái Nhi

54.923

71,89

 

9

Đơn vị bầu cử số 09

 

1. Ông Lê Trường Lưu

65.978

94,36

 

2. Ông La Phúc Thành

63.062

90,19

 

3. Bà Hồ Nhật Tân

59.139

84,58

 

10

Đơn vị bầu cử số 10

1. Ông Lê Ngọc Sơn

70.083

85,01

 

2. Ông Nguyễn Quang Tuấn

67.606

82,01

 

3. Ông Trần Đức Minh

66.786

81,01

 

4. Ông Nguyễn Văn Thạnh

66.745

80,96

 

5. Ông Trần Lưu Quốc Doãn

66.136

80,23

 

11

Đơn vị bầu cử số 11

 

1. Ông Đặng Ngọc Trân

49.593

87,23

 

2. Bà Nguyễn Thị Ái Vân

47.406

83,39

 

3. Ông Trần Gia Công

47.297

83,19

 

12

Đơn vị bầu cử số 12

 

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh

42.451

87,02

 

2. Ông Nguyễn Văn Phương

40.234

82,48

 

3. Bà Trần Thị Kim Loan

32.371

66,36

 

13

Đơn vị bầu cử số 13

 

1. Bà Lê Thị Thu Hương

14.345

85,19

 

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn

13.955

82,88

 

3. Ông Trương Công Hân

13.705

81,39

 

14

Đơn vị bầu cử số 14

1. Ông Hồ Xuân Trăng       

28.678

90,93

 

2. Ông Phạm Văn Lâm

(Phạm Tùng Lâm)

27.527

87,28

 

3. Ông Phan Quý Phương

27.039

85,73

 

 

 

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày