Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 21/05/2021

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và 05 công chức được điều động, bổ nhiệm.

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Nhi, Chánh Văn phòng đã công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở. Cụ thể:

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Đào, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhận công tác tại Phòng Bổ trợ tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp.

Điều động đồng chí Hồ Đình Bình, Phó Chánh Văn phòng Sở đến nhận công tác tại Thanh tra Sở và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp.

Điều động đồng chí Phạm Hồng Ngự, Chuyên viên Văn phòng Sở đến nhận công tác tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đến nhận công tác tại Phòng Bổ trợ tư pháp.

Điều động đồng chí Trần Thùy Trang, Thanh tra viên Thanh tra Sở đến nhận công tác tại Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Đào thay mặt những công chức được điều động, bổ nhiệm gửi lời cảm ơn đến tập thể Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã tin tưởng, tín nhiệm để bổ nhiệm, điều động các công chức đến vị trí công tác mới và xác định rõ dù ở vị trí công tác nào, với vai trò nào cũng đều nỗ lực hết sức làm tròn chức trách, phận sự và tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Ngành Tư pháp tỉnh nhà ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp hiện nay gồm có: 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp); Văn phòng Sở; Thanh tra Sở và các đơn vị sự nghiệp (Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản).

Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức cơ cấu các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Sở Tư pháp phân bổ lại biên chế và sắp xếp bộ máy nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác một số công chức để đảm bảo tiêu chí bộ máy tinh, gọn, biên chế theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày