Số liệu tư pháp
Năm
Tên đơn vịSố Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (người)Số Báo cáo viên pháp luật cấp huyện (người)Số Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (người)Kết quả hoạt động PBGDPL
PBGDPL trực tiếpThi tìm hiểu pháp luậtSố tài liệu PBGDPL được phát hành (Bản)Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (Đồng)
Tổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếp Tổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếpTổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếpSố học (cuộc)Số lượt người tham dự (lượt người)Số cuộc thi (cuộc)Số lượt người dự thi (lượt người)Tổng sốTrong đó: Số lượng tài liệu đăng tải trên Internet Tổng số kinh phíChia ra
Kinh phí NSNNKinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án
TỔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN2661764684224701.2151913.587226478250189355409244390
I. Tại cấp tỉnh2661764684224701.2151913.587226478250189355409244390
1. Sở Tư Pháp35768882484657891071
2. Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh111134585676423223
2.1. Hội Cựu chiến binh tỉnh345555657677888787665
2.2. Sở Giao thông vận tải5555555555555555
2.3. Sở Y tế5555555555555555
2.4.Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế567567575757658575
2.5. Sở Ngoại vụ767457687586868578576
2.6.Sở Văn hóa và Thể thao1111111111111111
2.7.Ban Dân tộc111133333.33333333333
2.8.Hội Nông dân3333333333333333
2.9. Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp35555555666666666
2.10. Sở Nội vụ65643667777777777
2.11. Tòa án nhân dân tỉnh7777555556666666
2.12. Trường Cao đẳng sư phạm Huế8888888888877777
2.13. NGân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế7878768686868689689
2.14. Cục Thi hành án dân sự tỉnh667886896867676767
2.15. Sở Công thương6767867868678676666
2.16.Sở Lao động, Thương binh và xã hội6666666777788888
2.17.Liên đoàn Lao động tỉnh8888888777666666
2.18. Sở Khoa học và Công nghệ6678889787777766666
2.19. Cục Hải quan tỉnh66667877777777777
2.20.Sở Kế hoạch và đầu tưq7777777666666666
2.21. Cục Thuế tỉnh666666667788999787
2.22.Cục Thống kê tỉnh77887877777766666
2.23. Bảo hiểm xã hội tỉnh6767666666666767
2.24. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh676767666767676666
2.25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn564532112212222222
2.26. Sở Tài nguyên và môi trường2222222222222222
2.27. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế2222111111166666
2.28. Công an tỉnh655557677777777888
2.29. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh8888777766666668
2.30. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh8999997778899900
II. Tại cấp huyện0000000000000000
1. Huyện Phú Lộc
2. Huyện Phú Vang
3. Huyện Phong Điền
4. Huyện Quảng Điền
5. Huyện Nam Đông
6. Huyện A Lưới
7. Thị xã Hương Trà
8. Thị xã Hương Thủy
9. Thành phố Huế
III. Tại cấp xã0000000000000000
1. Huyện Phú Lộc
2. Huyện Phú Vang
3. Huyện Phong Điền
4. Huyện Quảng Điền
5. Huyện Nam Đông
6. Huyện A Lưới
7. Thị xã Hương Trà
8. Thị xã Hương Thủy
9. Thành phố Huế