Số liệu tư pháp
Năm
Tên đơn vịSố Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (người)Số Báo cáo viên pháp luật cấp huyện (người)Số Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (người)Kết quả hoạt động PBGDPL
PBGDPL trực tiếpThi tìm hiểu pháp luậtSố tài liệu PBGDPL được phát hành (Bản)Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (Đồng)
Tổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếp Tổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếpTổng sốTrong đó: Số người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếpSố học (cuộc)Số lượt người tham dự (lượt người)Số cuộc thi (cuộc)Số lượt người dự thi (lượt người)Tổng sốTrong đó: Số lượng tài liệu đăng tải trên Internet Tổng số kinh phíChia ra
Kinh phí NSNNKinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án
TỔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN0000000000000000
I. Tại cấp tỉnh0000000000000000
1. Sở Tư Pháp
2. Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh
2.1. Hội Cựu chiến binh tỉnh
2.2. Sở Giao thông vận tải
2.3. Sở Y tế
2.4.Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
2.5. Sở Ngoại vụ
2.6.Sở Văn hóa và Thể thao
2.7.Ban Dân tộc
2.8.Hội Nông dân
2.9. Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp
2.10. Sở Nội vụ
2.11. Tòa án nhân dân tỉnh
2.12. Trường Cao đẳng sư phạm Huế
2.13. NGân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế
2.14. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
2.15. Sở Công thương
2.16.Sở Lao động, Thương binh và xã hội
2.17.Liên đoàn Lao động tỉnh
2.18. Sở Khoa học và Công nghệ
2.19. Cục Hải quan tỉnh
2.20.Sở Kế hoạch và đầu tưq
2.21. Cục Thuế tỉnh
2.22.Cục Thống kê tỉnh
2.23. Bảo hiểm xã hội tỉnh
2.24. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
2.25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2.26. Sở Tài nguyên và môi trường
2.27. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
2.28. Công an tỉnh
2.29. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
2.30. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
II. Tại cấp huyện0000000000000000
1. Huyện Phú Lộc
2. Huyện Phú Vang
3. Huyện Phong Điền
4. Huyện Quảng Điền
5. Huyện Nam Đông
6. Huyện A Lưới
7. Thị xã Hương Trà
8. Thị xã Hương Thủy
9. Thành phố Huế
III. Tại cấp xã0000000000000000
1. Huyện Phú Lộc
2. Huyện Phú Vang
3. Huyện Phong Điền
4. Huyện Quảng Điền
5. Huyện Nam Đông
6. Huyện A Lưới
7. Thị xã Hương Trà
8. Thị xã Hương Thủy
9. Thành phố Huế