Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 1.560
Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri
Ngày cập nhật 10/05/2021

Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri 

Bối cảnh: Chị Phương ngồi nói chuyện với con trai là Minh, năm nay 18 tuổi.

Minh: Mẹ, tại sao con sinh năm 2003 nhưng bạn con bảo con chưa đủ tuổi để được đi bầu cử, trong khi nhiều bạn cùng lớp của con thì lại được?

Chị Phương: Theo quy định, Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, mặc dù con và các bạn cùng lớp đều sinh năm 2003 nhưng con sinh tháng 7/2003 thì chưa đủ tuổi; nếu bạn nào sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì đủ tuổi để được ghi tên vào danh sách cử tri, được phát thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

(Căn cứ: Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 cũng quy định tuổi bầu cử và tuổi ứng cử

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày