Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 2.112
Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân
Ngày cập nhật 10/05/2021

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định 

Bối cảnh: Anh Hòa trao đổi với người bạn là anh Thanh.

Anh Hòa: Năm nay, bầu cử vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Trong thời gian này, anh cố gắng sắp xếp công việc để tham gia bỏ phiếu vì đó là quyền và cũng là nghĩa vụ công dân.

Anh Thanh: Công việc của tôi khá bận rộn, nhưng anh có thể nói rõ hơn tại sao bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Anh Hòa: quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Anh Thanh: Cám ơn anh, đúng thật là quyền và nghĩa vụ của công dân, tôi nhất định sẽ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình trong bầu cử.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày