Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.168
Kiểm tra công tác tư pháp năm 2023 tại một số xã trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 13/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 23/8/2023 và Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 27/9/2023, Đoàn kiểm tra huyện A Lưới đã thực hiện kiểm tra công tác tư pháp cấp xã năm 2023 tại các xã: Hương Nguyên, Hồng Thuỷ, A Ngo, Hồng Bắc. Tham dự và làm việc cùng Đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an xã và các công chức tham mưu thực hiện công tác tư pháp tại các địa phương địa phương.

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và sự nỗ lực tham mưu của các công chức trong lĩnh vực tư pháp cụ thể: công tác ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan như: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí bảo đảm công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; công tác chứng thực; hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực; tình hình thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính tại cấp xã về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Qua kiểm tra, cho thấy công tác tư pháp tại xã hoàn thành đúng tiến độ. UBND cấp xã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa các hoạt động này từng bước đi vào nề nếp. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực được UBND cấp xã tuân thủ đúng quy định; UBND xã đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện, hướng dẫn công dân thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia . Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động tư pháp và đề nghị UBND xã khắc phục và báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra (qua Phòng Tư pháp)./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày