Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 14.372
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được áp dụng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 17/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 10 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại huyện Phú Vang do đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong các mặt công tác của huyện Phú Vang; Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, chỉ đạo và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào các nhóm: Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022;  tuyên truyền về xử lý vi phạm hành chính; giao thông, công tác tuyển quân, vệ sinh môi trường… Triển khai thực hiện linh hoạt công tác PBGDPL theo kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương cũng như diễn biến của dịch bệnh trong những tháng đầu năm 2022.

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, Trang thông tin điện tử, tài liệu, lồng ghép qua các đợt triển khai chính sách cho bà con nhân dân hoặc các cuộc họp dân, đài truyền thanh, loa truyền thanh ở cơ sở...

Áp dụng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết về pháp luật, tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho bà con nông dân trên địa bàn, Hội Nông dân huyện đã thành lập câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”, “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” hay CLB Bình đẳng giới, Hội viên nòng cốt; không sinh con thứ 3 trở lên… của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tiền hôn nhân của Đoàn thanh nhiên... thu hút được nhiều hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt. Với mục tiêu hoạt động là nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Định kỳ ba tháng một lần, các thành viên lại tập trung sinh hoạt, báo cáo kết quả thực tế tại địa bàn mình sinh sống. Nội dung sinh hoạt chủ yếu tập trung vào việc phổ biến một số chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản của các cơ quan cấp trên… Bên cạnh đó, các câu lạc bộ còn sắp xếp, tổ chức cho hội viên sinh hoạt theo chủ đề và lấy ý kiến đóng góp cho buổi sinh hoạt thêm phong phú, mang tính dân chủ; gắn nội dung sinh hoạt với những vấn đề tình hình an ninh trật tự thôn, tổ dân phố như tình trạng: giao thông nông thôn, an ninh khu vực thôn, tổ dân phố. Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của hội viên, đoàn viên nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung được nâng cao, một số vướng mắc được giải đáp, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần thực hiện dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, hiện nay có 82 tổ hoà giải với 549 hòa giải viên.

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đã triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vàThông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định về Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của thủ tướng về quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo quy định. Năm 2021, có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực này, như: kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn rất hạn hẹp, nhất là ở cơ sở, dẫn đến hiệu quả của công tác này chưa cao; đội ngũ hòa giải viên chủ yếu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, do đó trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế…

Đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận khó khăn, hạn chế của huyện Phú Vang, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Trưởng Đoàn đề nghị đảng ủy, lãnh đạo huyện Phú Vang tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, phát huy thành tích đạt được, xây dựng giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; phối hợp, chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tham gia Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp; tiếp tục chú trọng tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã và hòa giải viên ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác hoà giải ở cơ sở: số vụ việc hoà giải ở cơ sở, mức chi trong công tác hòa giải ở cơ sở (chi thù lao hòa giải viên, chi hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải…); chú trọng thông tin, phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, vấn đề  'nóng', cần định hướng dư luận xã hội, thông tin về các chính sách trong các dự thảo luật trong quá trình soạn thảo để tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày