Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 134.742
Truy cập hiện tại 548
SỞ TƯ PHÁP HỌP RÀ SOÁT HỒ SƠ, THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP SAI LỆCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG DÂN CÒN TỒN ĐỌNG TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI
Ngày cập nhật 29/03/2021

Thực hiện Công văn số 11498/UBND-TĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về kết quả triển khai Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 138/KH-STP ngày 19/01/2021 của Sở Tư pháp về giải quyết các trường hợp sai lệch thông tin liên quan đến chế độ chính sách của công dân còn tồn đọng tại địa bàn huyện A Lưới.

 

Ngày 18/3/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì tiến hành làm việc với cáctrường hợp sai lệch thông tin liên quan đến chế độ chính sách của công dân còn tồn đọng tại địa bàn Hồng Vân. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện: Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an huyện A Lưới; Phòng Tư pháp huyện A Lưới; Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân và 10 người có sai lệch thông tin liên quan đến chế độ chính sách của công dân còn tồn đọng tại địa bàn Hồng Vân.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp thông qua nội dung, mục đích của buổi làm việc, nêu các vấn đề liên quan đến Công văn số 11498/UBND-TĐKTcủa Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi trao đổi, thảo luận, cuộc họp đi đến thống nhất sơ bộ đối với từng trường hợp cụ thể: Hồ Văn Linh, Lê Thị Nam, Hồ Văn Tạ, Hồ Văn Cơi, Trần Văn Xua, Hồ Minh Hảo, Lê Văn Tả, Hồ Văn Dắc, Hồ Văn Bằng, Kăn Lan.

Trên cơ sở kết quả trao đổi, Đoàn kiểm tra đã kết luận đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân tiến hành xác minh, đăng ký khai sinh cho người dân ngay trong ngày 19/3/2021, đối với những trường hợp cần phải xác minh thêm thông tin đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND xã Hồng Vân hoàn thành việc xác minh báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 26/3/2021 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Trương Anh Huấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày