Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 76.188
Truy cập hiện tại 2.168
Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng
Ngày cập nhật 11/09/2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2020, Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện về phê duyệt mẫu phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

 

Theo đó, từ ngày 18/8/2020 đến ngày 31/8/2020, Phòng Tư pháp đã tiến hành khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cán bộ, công chức và người dân tại 05 đơn vị cấp xã: Lộc Sơn, Lộc Hòa, Lộc Vĩnh, Vinh Hiền và Thị trấn Phú Lộc.

Nội dung khảo sát:

Khảo sát ý kiến của cán bộ, công chức về sự kịp thời, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng so với Luật Xử lý vi phạm hành chính; việc bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm hành chính; tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương; tình hình chấp hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương; thẩm quyền phạt tiền và mức tiền phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng hiện nay đã phù hợp, đủ sức răng đe các đối tượng vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các nguyên nhân dẫn đến tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Khảo sát ý kiến của người dân về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng và đất đai của chính quyền các cấp cho người dân; việc phát hiện người dân vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản hoặc dung túng, bao che cho những người có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai của cán bộ, công chức; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, dứt điểm những người có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai của chính quyền địa phương và các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn và giảm tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vật đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Kết quả khảo sát cho thấy một số vấn đề nổi bật như: 88% CBCC được khảo sát cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đã đầy đủ, thống nhất; 76% cho rằng công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm hành chính thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu; 52% cán bộ, công chức, 92% người dân được khảo sát cho rằng công tác tuyên truyền, phổ biến của cấp xã được thực hiện thường xuyên...; Bên cạnh đó, qua khảo sát cũng còn những vấn đề cần quan tâm như: hành vi vi phạm hành chính vẫn còn xảy ra nhiều (28%); tình hình chấp hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa tốt (32%); hành vi xây dựng công trình vi phạm hoặc có hành vi vi phạm về sử dụng đất đai (40% người dân được khảo sát trả lời có vi phạm); việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, dứt điểm những người có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai chưa được triệt để (20%)...

Ngoài ra, đối tượng được khảo sát cũng đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm tình trạng vi phạm hành chính, cụ thể như: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC; cần xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm; giải quyết triệt để các vấn đề vướng mắc, tồn tại về quản lý đất đai; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai; có chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm nhưng không chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày