Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 2.646
Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến họp thông qua kết quả và đánh giá công tác tổ chức Cuộc thi
Ngày cập nhật 20/10/2023

Thực hiện các Kế hoạch số 910, 911/KH-HĐPH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là các Cuộc thi); sau thời gian phát động, đến nay Cuộc thi đã kết thúc, nhằm đảm bảo công tác tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi được diễn ra thuận lợi, vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký để thông qua kết quả Cuộc thi. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã được nghe đồng chí Phan Bá Mỹ - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổ trưởng Tổ Thư ký trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo Báo cáo tổng kết cuộc thi. Tại dự thảo Báo cáo đã nêu rõ quá trình tổ chức, phát động Cuộc thi, kết quả (số lượt, số người, số đơn vị trường học đăng ký tham gia,...), trên cơ sở tổng hợp số liệu hệ thống phần mềm, Thể lệ Cuộc thi và Công văn xác minh thông tin thí sinh, dự thảo Báo cáo tổng kết cũng đã đề cập danh sách tập thể, cá nhân đủ điều kiện đạt giải. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác trao giải tại Hội nghị tổng kết, tại cuộc họp, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành thảo luận một số nội dung liên quan tới công tác tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi như: Các mẫu giấy chứng nhận đạt giải của tập thể, cá nhân; chương trình, thời gian tổng kết Cuộc thi,...

Đồng thời, tại phần trao đổi, thảo luận, các thành viên dự họp cũng đã có những đánh giá những kết quả tích cực, nêu ra một số bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất, kiến nghị trong công tác triển khai, tổ chức Cuộc thi. Đây đều là những ý kiến góp ý chất lượng, có giá trị và được Ban Tổ chức nghiêm túc tiếp thu, phục vụ cho việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến trong thời gian tiếp theo hiệu quả hơn.

Kết thúc cuộc họp, Ban Tổ chức thống nhất Hội nghị tổng kết Cuộc thi và trao giải sẽ được tiến hành vào ngày 09/11/2023 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày