Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.092
Truy cập hiện tại 2.497
MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
Ngày cập nhật 12/09/2020

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

 

1. Cơ quan A dự định tuyển dụng chị Nhung làm viên chức tại cơ quan. Chị Nhung tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành văn hóa, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của cơ quan A; chị chưa có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị nào. Cơ quan A có thể áp dụng thủ tục xét tuyển viên chức đặc cách không?

Trả lời:

Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ban hành kèm theo Quyết định số: 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện thực hiện như sau:

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15 (Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển), Điều 16 (Tổ chức tuyển dụng viên chức) và Điều 17 (Thông báo kết quả tuyển dụng) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

- Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, linh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.

Theo quy định trên, nếu chị Nhung tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng của cơ quan A thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có thể áp dụng thủ tục xét tuyển đặc cách.

2. Chị Hòa là công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan B. Chị cho biết, cơ quan chị thực hiện tuyển dụng đặc cách viên chức đối với một trường hợp là người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa. Chị đề nghị cho biết, hồ sơ tuyển dụng viên chức đặc cách gồm những giấy tờ gì và thời hạn giải quyết bao lâu, hồ sơ nộp ở đâu?

Trả lời:

Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ban hành kèm theo Quyết định số: 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn thực hiện như sau:

1. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

2. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách, bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV; (Bản chính)

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản chính)

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; (Bản sao có chứng thực)

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (Bản sao có chứng thực)

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. (Bản chính)

- Văn bản đề nghị công nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Văn bản đề nghị phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng và kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách. (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

Như vậy, chị Hòa phải tham mưu lập hồ sơ tuyển dụng đặc cách viên chức như hướng dẫn ở trên. Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

3. Anh Phú là công chức xã K thuộc huyện H, đã có thời gian công tác 4,5 năm. Hiện nay huyện H đang có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Anh Phú có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức này và muốn đề nghị xét chuyển thành công chức huyện H. Anh Phú có đảm bảo điều kiện để được xem xét không?    

Trả lời:

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này như sau:

1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm;

3. Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn;

4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Như vậy, để được xem xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, phải bảo đảm các điều kiện như trên. Đối với trường hợp cụ thể của anh Phú, điều kiện về thời gian công tác của anh chưa bảo đảm theo yêu cầu nên chưa đủ điều kiện để đề nghị xét chuyển. 

4. Chị Trang là công chức huyện K, tham mưu lập hồ sơ xét chuyển công chức cấp xã thành công chức huyện. Trong đó, một hồ sơ nộp bản sao giấy chứng nhận sức khỏe được cơ quan y tế cấp đã 20 ngày. Giấy chứng nhận sức khỏe này có hợp lệ không? Hồ sơ nộp ở đâu, thời hạn giải uyết bao nhiêu ngày?   

Trả lời:

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 8h00 đến 11h00.

          - Chiều: 13h30 đến 16h30.

 2. Hồ sơ:

a ) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên; (Bản chính)

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã; (Bản chính)

- Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác; (Bản chính)

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển. (Bản sao có chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch.

Căn cứ quy định trên, giấy chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ là bản sao có chứng thực được cấp đã 20 ngày là hợp lệ. Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch.

13. Chị Thu công tác tại cơ quan A, ngạch cán sự. Chị muốn đề nghị Lãnh đạo cơ quan xem xét cho phép chị tham gia thi nâng ngạch công chức. Chị hỏi: Điều kiện để thi nâng ngạch công chức là gì?

Trả lời:

Thủ tục thi nâng ngạch công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Như vậy, chị Thu đối chiếu với quy định trên để đảm bảo điều kiện thi nâng ngạch công chức.

14. Anh Minh được cơ quan đưa vào danh sách thi nâng ngạch từ nhân viên lên chuyên viên. Hồ sơ của anh Minh để nộp dự thi gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Thủ tục thi nâng ngạch công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định hồ sơ như sau:

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức; (Bản chính)

- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo yêu các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (cụ thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi); (Bản chính)

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch; (Bản sao có chứng thực)

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi. (Bản chính)

2. Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

Như vậy, để tham gia thi nâng ngạch công chức, hồ sơ của anh Minh phải đầy đủ các giấy tờ như trên.

15. Chị Thúy được đưa vào danh sách thi nâng ngạch công chức. Chị đề nghị cho biết, công chức có quyền gửi đề nghị phúc khảo kết quả bài thi không và thời hạn đền ghị phúc khảo? Khi nào thì có quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển?

Trả lời:

Thủ tục thi nâng ngạch công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định thời hạn giải quyết như sau:

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đề nghị phúc khảo kết quả bài thi gửi Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo;

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thông báo điểm thi và chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển;

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc báo cáo phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển, Sở Nội vụ có trách nhiệm quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển theo quy định.

Như vậy, công chức có quyền gửi đề nghị phúc khảo kết quả bài thi gửi Hội đồng thi nâng ngạch công chức trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi. Về thời hạn ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển thì phải bảo đảm theo trình tự và thời hạn như trên.

16. Anh Phong đang công tác tại cơ quan Y. Anh dự định trong năm tới sẽ đăng ký thi đua và đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Anh Phong phải có đảm bảo điều kiện gì để được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh? Trình tự thực hiện tủ tục này được quy định như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng hàng năm được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Đối với Cờ thi đua của UBND tỉnh:

Tập thể phải đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" trong năm trình và dẫn đầu Khối thi đua.

- Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Tập thể phải đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" 02 năm liền;

+ Cá nhân phải đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 02 năm liền.

- Đối với danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

Tập thể đó phải đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" (trong năm trình).

2. Trình tự thực hiện:

- Các bước thực hiện:

+ Đối với tổ chức, cá nhân:

 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mẫu.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét và lập tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 06 ngày làm việc.

 Bước 2: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

Như vậy, để được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, anh Phong phải đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 02 năm liền.Về trình tự thực hiện như giới thiệu ở trên.

17. Chị Hồng tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong đó, có đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật. Chị Hồng đề nghị cho biết, hồ sơ gồm những thành phần gì và có nộp tại Sở Nội vụ không? Thời hạn giải quyết bao nhiêu ngày và trình tự giải quyết cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng theo chuyên đề được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (bản chính).

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng (bản chính).

+  Báo cáo thành tích (theo mẫu) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu báo cáo thành tích số 07 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

5. Trình tự thực hiện:

- Các bước thực hiện:

+ Đối với tổ chức, cá nhân:

 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mẫu.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét và lập tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 06 ngày làm việc.

Bước 2: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

Trên đây là quy định về hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết và trình tự thủ tục giải quyết cụ thể đối với khen thưởng theo chuyên đề. Chị Hồng nghiên cứu để tham mưu thực hiện đúng quy định.

18. Anh Thanh đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Tổ chức này đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển văn hóa – xã hội của tỉnh. Anh Thanh đề nghị cho biết, tổ chức nước người có thể đề nghị khen thưởng không và hồ sơ như thế nào? Thời hạn giải quyết bao lâu?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng đối ngoại được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích, có công đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng…

2. Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Báo cáo thành tích (theo mẫu) (bản chính);

+ Văn bản ý kiến hiệp y của Sở Ngoại vụ (nếu không phải Sở Ngoại vụ trình trực tiếp) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 08, 09 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5. Thời hạn giải quyết:

12  ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

Căn cứ quy định trên, tổ chức phi chính phủ nơi anh Thanh làm việc có thể đề nghị khen thưởng theo thủ tục đối ngoại. Hồ sơ và thời hạn giải quyết như giới thiệu ở trên; mẫu giấy tờ theo mẫu số 08, 09 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

19. Anh Phú đang công tác tại huyện A, cho biết: Huyện A dự định lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho một cá nhân người nước ngoài vì đã có đóng góp cho Tổ quốc trong lĩnh vực kinh tế. Anh đề nghị cho biết, trình tự thực hiện thủ tục này như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng đối ngoại được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định trình tự thực hiện như sau:

- Đối với tâp thể, cá nhân cá nhân có yếu tố nước ngoài đề nghị khen thưởng:

 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mẫu.

 Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.

Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Lập tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

Bước 3: Xin ý kiến hiệp y của Sở Ngoại vụ (nếu không phải Sở Ngoại vụ trình trực tiếp).

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 06 ngày làm việc.

Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

Như vậy, nếu huyện A đề nghị khen thưởng cho cá nhân người nước ngoài thì phải thực hiện các bước như sau: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu); lập tờ trình về việc đề nghị khen thưởng; xin ý kiến hiệp y của Sở Ngoại vụ.

20. Chị Phương đang làm việc tại doanh nghiệp K có trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị đề nghị cho biết, doanh nghiệp K muốn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho doanh nghiệp K thì phải có điều kiện gì? Hồ sơ lập như thế nào, nộp ở đâu, thời hạn giải quyết bao lâu?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hoàn thành nộp ngân sách Nhà nước.

- Hoàn thành đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Báo cáo thành tích (theo mẫu) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đối với doanh nghiệp kê khai theo mẫu số 1, đối với doanh nhân kê khai theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND tỉnh.

4. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5. Thời hạn giải quyết:

28 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

Như vậy, doanh nghiệp K muốn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thì phải hoàn thành nộp ngân sách Nhà nước, hoàn thành đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Về hồ sơ, địa điểm nộp và nhận kết quả, thời hạn giải quyết như giới thiệu ở trên.

5. Vừa qua, anh Bình trú trên địa bàn huyện H đã dũng cảm cứu 02 người bị tai nạn đuối nước. Hành vi của anh được quần chúng nhân dân khen ngợi. Ủy ban nhân dân huyện H muốn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất cho anh Bình. Chị Hoa là công chức phụ trách công tác khen thưởng của huyện H hỏi, hồ sơ gồm những giấy tờ gì và nộp ở đâu? Trình tự giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục khen thưởng đột xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng (bản chính);

+ Báo cáo thành tích (theo mẫu) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Sáng: 8h00 đến 11h00.

          - Chiều: 13h00 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3. Thời hạn giải quyết:

12 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định

4. Trình tự thực hiện

- Các bước thực hiện:

+ Đối với tập thể, cá nhân:

Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu

Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.

+ Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra và xác minh thành tích (theo mẫu)

Bước 2: Lập tờ trình về việc đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 06 ngày làm việc.

Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

Như vậy, chị Hoa phải lập hồ sơ khen thưởng đột xuất đối với trường hợp của anh Bình gồm các giấy tờ như trên. Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời hạn giải quyết là 12 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định. Trình tự thực hiện cụ thể như giới thiệu ở trên.

6. Ông Hà giúp bố mình (ông Hòa) làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến. Ông Hà đã làm đơn theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú về trường hợp người có công. Ông được xã hướng dẫn nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ. Tại đây, sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông, cán bộ hướng dẫn ông Hà phải có thêm xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về quan hệ của ông (người khai thay) với bố ông (người có công). Yêu cầu này có đúng không và thời hạn giải quyết bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Các bước thực hiện:

1. Đối với người dân:

 - Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận

 - Bước 2: Lấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú về trường hợp người có công (nội dung xác nhận là xác nhận thành tích của người có công, trường hợp khai thay thì phải xác nhận quan hệ của người khai thay đối với người có công ).

 - Bước 3: Nộp đơn tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Bước 1: Tiếp nhận đơn của công dân, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các thông tin trong đơn, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa cung cấp đầy đủ, chưa hợp lệ;

 - Bước 2: Cấp giấy chứng nhận cho người có công trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 8h00 đến 11h00.

          - Chiều: 13h00 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

3. Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn xin cấp giấy chứng nhận, có xác nhận của chính quyền địa phương (Bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

Căn cứ quy định trên, hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ là đúng pháp luật vì theo quy định, nếu trường hợp khai thay thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về quan hệ của người khai thay đối với người có công. Về thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng theo quy định.

7. Ông Hoàng trú tại xã Phú Đa, huyện Phú Vang hỏi, ông muốn gửi đơn liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến thì nộp ở cơ quan nào? Việc giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

 1. Trình tự thực hiện:

- Các bước thực hiện:

Bước 1: Công dân hoặc tổ chức gửi đơn, thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, trả lời hoặc phối hợp với các ngành, các cấp; các địa phương, đơn vị liên quan để xác minh, kiểm tra tính xác thực để có cơ sở xem xét, trả lời.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Sáng: 8h00 đến 11h00.

- Chiều: 13h00 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Cách thức thực hiện:

- Công dân hoặc tổ chức gửi đơn, thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiến đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, trả lời đơn thư trong thời gian 15 ngày làm việc (đối với đơn thư thuộc thẩm quyền), trường hợp đơn thư cần xác minh, kiểm tra thì Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các ngành, các cấp; các địa phương, đơn vị liên quan để xác minh, kiểm tra tính xác thực để có cơ sở xem xét, trả lời trong thời gian 30 ngày làm việc.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn thư công dân hoặc tổ chức (các giấy tờ liên quan nếu có). (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian 15 ngày làm việc (đối với đơn thư thông thường); không quá 30 ngày làm việc (đối với hồ sơ xác minh, kiểm tra).

Như vậy, để giải quyết việc khen thưởng thành tích trong kháng chiến, ông Hoàng gửi đơn đến Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Về thủ tục giải quyết theo quy định cụ thể như trên.

8. Ủy ban nhân dân xã K dự kiến đăng ký Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm tới. Để xét Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã K phải đạt những tiêu chí gì?

Trả lời:

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện đối với Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được xét tặng hàng năm cho các đơn vị, địa phương đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị vững mạnh; có mô hình mới, nhân tố mới để các tập thể khác học tập.

- Được suy tôn đơn vị dẫn đầu khối thi đua của tỉnh; dẫn đầu các cấp học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

- Dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và thành phố Huế và phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong năm trình. Ngoài ra, đối với xã, phường, thị trấn còn phải đạt hoặc vượt các tiêu chí sau:

+ Đối với xã, phường, thị trấn:

- Tốc độ tăng trưởng vượt so với kế hoạch;

- Thu ngân sách vượt so với kế hoạch;

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm so với kế hoạch;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm so với kế hoạch;

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học kể cả phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi;

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vượt so với kế hoạch;

- Chỉ tiêu giao quân đạt 100%;

- Gia đình đạt chuẩn văn hóa từ 85% trở lên;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với kế hoạch đề ra;

- Thu nhập bình quân đầu người vượt so với kế hoạch;

- Giải quyết việc làm vượt so với kế hoạch.

Ngoài các tiêu chí trên, báo cáo thành tích của xã, phường, thị trấn còn phải thể hiện rõ kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công tác khác.

Như vậy, Ủy ban nhân dân xã K muốn đạt Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh thì phải đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn như trên.

9. Hợp tác xã HP đăng ký Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua kết quả thống kê quý I năm nay cho thấy, doanh thu của Hợp  tác xã HP thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Hợp tác xã HP đề nghị cho biết, vấn đề doanh thu có ảnh hưởng đến kết quả thi đua đã đăng ký không?

Trả lời:

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện đối với Hợp tác xã như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị vững mạnh; có mô hình mới, nhân tố mới để các tập thể khác học tập.

- Được suy tôn đơn vị dẫn đầu khối thi đua của tỉnh; dẫn đầu các cấp học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

- Dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và thành phố Huế và phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong năm trình. Ngoài ra, đối với Hợp tác xã còn phải đạt hoặc vượt các tiêu chí sau so với năm trước:

- Tổng số nguồn vốn của Hợp tác xã, trong đó:

+ Vốn cố định;

+ Vốn lưu động;

- Tổng doanh thu;

- Lãi trước thuế;

- Lãi sau thuế;

- Thu nhập bình quân của người lao động trong Hợp tác xã;

- Đóng góp ngân sách;

- Tổng số lao động được giải quyết việc làm;

- Tổng số tiền đóng góp các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Căn cứ quy định, Hợp tác xã HP muốn đạt Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh phải bảo đảm tất cả các điều kiện, tiêu chí như trên. Trong đó tổng doanh thu năm nay phải đạt hoặc vượt so năm trước. Kết quả thống kê hoạt động quý I của Hợp tác xã HP cho thấy doanh thu của quý I thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, như vậy, để đảm bảo được yêu cầu tổng doanh thu của cả năm đạt hoặc vượt so với năm trước thì Hợp tác xã HP phải phấn đấu nỗ lực trong thời gian còn lại để đảm bảo tiêu chí này.

10. Chị Thanh phụ trách công tác thi đua khen thưởng của trường Y. Chị đề nghị cho biết, hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm những giấy tờ gì? Báo cáo thành tích của trường học có thể hiện về học lực, hạnh kiểm của học sinh không?

Trả lời:

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định hồ sơ như sau:

- Tờ trình của UBND huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành, cơ quan tương đương thuộc tỉnh (2 bản chính);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của địa phương, đơn vị hoặc khối thi đua (2 bản chính);

- Báo cáo thành tích tập thể (mẫu số 1). Tại thời điểm đề nghị tặng Cờ thi đua, đơn vị đó phải dẫn đầu khối thi đua của tỉnh; dẫn đầu các cấp học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; dẫn đầu khối thi đua xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và thành phố Huế; dẫn đầu trong phong trào thi đua của khối lực lượng vũ trang (2 bản chính).

Riêng đối với các đơn vị trường học, báo cáo phải thể hiện rõ chất lượng học lực, hạnh kiểm của học sinh.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu báo cáo thành tích số 01 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với khối trường học, báo cáo phải thể hiện rõ chất lượng học lực, hạnh kiểm của học sinh.

11. Anh Khánh công tác tại Ủy ban nhân dân huyện T. Anh đề nghị cho biết, đối với thủ tục đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu không được Ban Thi đua – Khen thưởng đề xuất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng thì có thông báo lại với cơ quan trình không và thời hạn thông báo này là bao lâu?

Trả lời:

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 05 ngày làm việc.

 Trường hợp có lấy ý kiến hiệp y của các cơ quan liên quan không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong trường hợp không tham mưu, đề xuất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng thì phải có văn bản thông báo cho đơn vị trình biết và nêu rõ lý do thông báo trong thời gian không quá 05 ngày làm việc hoặc thông báo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải hướng dẫn đầy đủ một lần tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ khen thưởng trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen thưởng trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ khen thưởng qua đường bưu điện.

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Theo quy định trên, trường hợp Ban Thi đua - Khen thưởng không tham mưu, đề xuất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng thì phải có văn bản thông báo cho đơn vị trình biết và nêu rõ lý do thông báo trong thời gian không quá 05 ngày làm việc hoặc thông báo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Anh Lâm đã đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục. Năm nay, anh tiếp tục đăng ký danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Anh có đủ điều kiện để đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh không?

Trả lời:

Thủ tục tặng tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện như sau:

- Những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 03 lần liên tục và có ít nhất 1 sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới hoặc áp dụng công nghệ mới nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả có khả năng phổ biến và áp dụng rộng rãi trong ngành thuộc tỉnh trở lên, được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xét duyệt công nhận.

- Tên đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công tác phải được đăng ký tại cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm, ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ký vào đầu năm học, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) cùng với thời điểm đăng ký các danh hiệu thi đua.

Theo quy định trên, anh Lâm đã đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục; nếu năm nay anh tiếp tục đạt được danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì anh đủ điều kiện 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Ngoài ra, anh phải đăng ký ít nhất 01 đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công tác tại cơ quan ngay từ đầu năm, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) cùng với thời điểm đăng ký các danh hiệu thi đua. đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp công tác phải đạt được yêu cầu như trên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anh Bình tốt nghiệp đại học đã 2 năm và chưa có việc làm ổn định. Qua tìm hiểu và nắm bắt thông tin, anh dự định tham gia kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh Bình đề nghị cho biết, người tham gia thi tuyển phải bảo đảm điều kiện gì?    

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định yêu cầu, điều kiện như sau:

 1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

2. Đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

8. Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định;

+ Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

- Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Như vậy, anh Bình muốn tham gia kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải đáp ứng các điều kiện như trên.

6. Chị Thanh lập hồ sơ tham gia thi tuyển công chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Bản sơ yếu lý lịch tự thuật của chị có xác nhận của địa phương tính đến ngày chị nộp hồ sơ là 33 ngày. Khi đến nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận không nhận hồ sơ của chị và hướng dẫn phải làm lại Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương do Bản hiện tại có thời gian xác nhận quá thời hạn cho phép. Chị Thanh đề nghị cho biết, việc cán bộ không tiếp nhận hồ sơ của chị với lý do như trên có đúng không? Chị có thể nộp hồ sơ ở những cơ uan nào và có lệ phí thi tuyển không? 

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định các vấn đề trên như sau:

1. Về thời gian và đia điểm nộp hồ sơ

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Sáng: 8h00 đến 11h00.

- Chiều: 13h30 đến 16h30.

 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (không phải xác nhận); (Bản chính)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản chính)

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

3. Lệ phí:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Căn cứ quy định trên, việc từ chối nhận hồ sơ và hướng dẫn của cán bộ đối với trường hợp chị Thanh là đúng quy định pháp luật. Chị Thanh cần hoàn thiện hồ sơ như giới thiệu ở trên và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mức lệ phí dự thi được thu căn cứ theo số lượng thí sinh dự thi như quy định ở trên.

7. Anh Thành đang học đại học năm thứ 4 trường Đại học kinh tế Huế. Dự định sau khi tốt nghiệp, anh sẽ thi công chức vào cơ uan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy làm thế nào để nắm thông tin tuyển dụng công chức của tỉnh, việc này có thông báo công khai không và thời hạn nộp hồ sơ như thế nào? 

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và thông báo tuyển dụng: Trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ tổng hợp và xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

2. Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ ứng viên dự tuyển, đối chiếu kỹ thành phần hồ sơ và tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần tuyển, nhất là yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả; ghi rõ thời gian hẹn trả là 75 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức xong kỳ thi tuyển. Hồ sơ tuyển dụng phải được chuyển ngay cho Sở Nội vụ để tổng hợp.

Như vậy, để tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức của tỉnh Thừa Thiên Huế, anh Thành thường xuyên theo dõi để biết về thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ...). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, anh Thành phải lập hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.   

8. Chị Phú thường trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông hỏi: Đối với thi tuyển công chức, khi nào thí sinh dự thi biết được kết ủa thi và có được đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển không? Trình tự tổ chức tuyển dụng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định tổ chức tuyển dụng đối với trường hợp thi tuyển như sau:

 + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng theo quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức giao bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để thực hiện việc tuyển dụng;

Việc tổ chức thi tuyển công chức được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức và Nội quy kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức.

+ Chấm thi, thông báo kết quả tuyển dụng:

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi xong, Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng công chức báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công bố kết quả thi tuyển.

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch UBND tỉnh phải ban hành quyết định công bố kết quả thi tuyển và Sở Nội vụ niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Sau khi thực hiện việc niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển và tổ chức chấm phúc khảo, Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Trên đây là trình tự tổ chức tổ chức tuyển dụng đối với thi tuyển công chức. Việc công bố kết quả thi tuyển bảo đảm trong thời hạn như giới thiệu ở trên. Kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển được Sở Nội vụ niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời, kết quả thi tuyển được gửi tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Chị Phú tham khảo để nắm rõ uy trình để bảo đảm uyền lợi chính đáng của mình trong thi tuyển công chức.

9. Chị Hồng được tham gia dự thi công chức vào cơ uan C theo hình thức xét tuyển. Chị đã ua khâu kiểm tra, sát hạch. Chị đề nghị cho biết, khi nào thì chị nhận được kết quả xét tuyển? 

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định tổ chức tuyển dụng đối với trường hợp xét tuyển như sau:

 + Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức giao bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để thực hiện việc tuyển dụng.

+ Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch xong, Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công bố kết quả xét tuyển.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Sở Nội vụ phải niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định (Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

+ Sau khi thực hiện việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển và tổ chức chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng công chức báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức (Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP);

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, Sở Nội vụ phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Như vậy, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch xong, Sở Nội vụ gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Trường hợp bạn Hồng trúng tuyển thì có thể thêm khoảng 45 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, Sở Nội vụ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

10. Chị Thu tốt nghiệp thủ khoa Đại học Luật Huế. Sau khi tốt nghiệp, chị được cơ uan A xem xét tiếp nhận vào làm công chức không ua thi tuyển. Tuy nhiên, chị Thu được thông báo phải tham gia kiểm tra, sát hạch. Chị Thu đề nghị cho biết, việc chị phải tham gia kiểm tra, sát hạch này có đúng không vì chị đã được tuyển dụng đặc cách không ua thi tuyển? 

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định tổ chức tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức như sau:

 + Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

+ Các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

Các trường hợp sau đây, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

- Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;

- Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ);

- Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước;

- Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu.

+ Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Đối với trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV và cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Sau đó có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị, Bộ Nội vụ phải có văn bản trả lời; nếu không trả lời thì coi như đồng ý. Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Nội vụ phải có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý công chức bổ sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ quy định trên, mặc dù chị Thu thuộc trường hợp được tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển nhưng chị không thuộc trường hợp không phải kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận. Do đó, việc chị phải tham gia đợt kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển là đúng uy định pháp luật.

11. Chị Mơ nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức của cơ quan P, đồng thời cơ quan P có yêu cầu chị đến cơ quan P để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Theo thời hạn yêu cầu hoàn thiện hồ sơ của cơ quan P thì chị Mơ đang đi xa và không thể thực hiện được. Chị Mơ có thể đề nghị cơ quan P gia hạn thời gian đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển không?

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển như sau:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, nếu chị Mơ trông thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi cơ quan P. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

12. Anh Hòa đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng, anh đã đến để hoàn thiện hồ sơ. Vậy sau bao lâu thì anh nhận được quyết định tuyển dụng và nhận kết quả ở đâu?

Trả lời:

Thủ tục tuyển dụng công chức được ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, quy định về việc ra quyết định tuyển dụng như sau:

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển và chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho cá nhân; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

+ Sáng: 8h00 đến 11h00.

+ Chiều: 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Như vậy, sau khi hoàn thành các thủ tục trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển và chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho cá nhân. Anh Hòa liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động (sáng: 8h00 đến 11h00; chiều: 13h30 đến 16h30).

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày