Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 365.764
Truy cập hiện tại 2.337
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
Ngày cập nhật 12/09/2020

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

 

Địa điểm không được uống rượu, bia

Hỏi: Anh Hùng dự định mở quán nhậu bình dân và đang tìm địa điểm thích hợp. Nhận thấy cạnh công viên thiếu nhi có cho thuê mặt bằng nên anh Hùng đặt vấn đề để thuê. Theo anh, khi phụ huynh cho con em mình vui chơi tại thiếu nhi thì các ông bố có thể tranh thủ “làm vài chai”. Tuy nhiên, anh được biết từ ngày 01/01/2020, pháp luật có quy định một số địa điểm không được uống rượu, bia, anh Hùng đề nghị cho biết đó là những địa điểm nào để có kế hoạch kinh doanh sau này?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), các địa điểm sau đây không bán rượu, bia:

1. Cơ sở y tế.

2. Cơ sở giáo dục.

3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

Ngoài ra, khoản 7 Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định: Kể từ ngày Luật này có hiệu lực (01/01/2020), không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Trên đây là các địa điểm không được bán rượu, bia, anh Hùng đối chiếu, nghiên cứu thêm để biết rõ về những địa điểm không được bán rượu, bia để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Các địa điểm sau đây không uống rượu, bia

2. Nhà ông Hoàng ở cạnh công sở A. Ông cho biết, vào một số ngày lễ hoặc gần nghỉ tết, công sở A có tổ chức tiệc cho anh chị em nhân viên trong cơ quan vào chiều tối và có sử dụng bia. Việc này có vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định các địa điểm sau đây không uống rượu, bia:

1. Cơ sở y tế.

2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

7. Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia không cho phép sử dụng rượu, bia tại nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc (trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia). Trong trường hợp trên, công sở A tổ chức tiệc và sử dụng rượu, bia ngoài giờ làm việc (vào chiều tối) thì không vi phạm quy định trên.

Quy định về quảng cáo rượu, bia

3. Chị Hoa đề nghị cho biết: Chị xem truyền hình thấy có quảng cáo các loại bia. Một số quảng cáo thể hiện sự thành đạt, thân thiện của những người bạn lâu ngày gặp nhau. Nội dung quảng cáo rượu bia như trên có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Theo quy định của Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), khoản 2 Điều 12 và Điều 13 nêu rõ quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, không thể hiện các nội dung sau đây:

1. Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

2. Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia.

 Như vậy, về cơ bản, việc quảng cáo rượu, bia kể từ ngày 01/01/2020 phải bảo đảm quy định nêu trên. Nội dung quảng cáo không được thể hiện sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện,… Những quảng cáo rượu, bia hiện nay có thể hiện nội dung trên phải điều chỉnh để phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thời gian quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình

Hỏi: Chị Sang cho biết, gia đình chị thường vừa xem ti vi vừa ăn cơm vào khoảng thời gian 18 giờ - 19 giờ. Gia đình chị có hai con nhỏ. Vào thời gian này, các chương trình truyền hình thường có quảng cáo và các con của chị rất thích xem quảng cáo. Tuy nhiên, chị không muốn các con bị ảnh hưởng bởi quảng cáo một số nội dung, trong đó có quảng cáo rượu, bia. Chị đề nghị cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có quy định thời gian quảng cáo rượu, bia không?

 Trả lời (có tính chất tham khảo):

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và Điều 13 của Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp sau đây:

a) Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Phương tiện giao thông;

c) Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

d) Phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên không quảng cáo trong trường hợp sau đây: Trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao; trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

Như vậy, theo quy định trên thì việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên trên truyền hình không được thực hiện trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Điều kiến cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên

Hỏi: Anh Hồng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về hóa học. Trong thời gian còn là sinh viên, nhóm bạn của anh Hồng có những nghiên cứu liên quan đến rượu. Hiện nay, các bạn của anh Hồng dự kiến khởi nghiệp bằng việc kinh doanh sản xuất rượu công nghiệp. Anh Hồng đề nghị cho biết, điều kiến cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên được quy định như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Khoản 1 Điều 15 Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;

3. Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

4. Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Như vậy, để được cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, anh Hồng và nhóm bạn của anh phải bảo đảm các điều kiện như trên.

Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh

Hỏi: Hộ gia đình ông Bình sản xuất rượu thủ công có độ còn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Ông nghe nói, theo quy định mới, các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên là phải đăng ký thành lập. Ông Bình đề nghị cho biết, quy định này có đúng không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:

1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 dưới đây, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ánh của pháp luật.

2. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm:

a) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất;

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, chỉ có trường hợp hộ kinh doanh sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh mới phải thành lập theo quy định của pháp luật. Trường hợp hộ gia đình anh Bình sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại thì không cần phải thành lập mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu: Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất; Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

Hỏi: Việc kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử hiện nay đang phổ biến và có xu hướng phát triển. Chị Phương dự định kinh doanh rượu, bia theo hình thức này. Chị đề nghị cho biết, có quy định nào về việc bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử như sau:

1. Đáp ứng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 và Điều 18 của Luật này.

1. Bảo đảm điều kiện được cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, cụ thể: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu. Đối với kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì phải bảo đảm các yêu cầu theo quy đinh của Chính phủ (Nghị định quy định về vấn đề này sẽ được ban hành trong thời gian tới).

Rượu, bia được kinh doanh, lưu hành tại Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

2. Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

3. Thực hiện biện pháp theo quy định của Chính phủ để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia.

4. Áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, chị Phương muốn kinh doanh rượu bia theo hình thức thương mại điện tử thì phải đáp ứng các yêu cầu trên.

Biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

Hỏi: Ông Sanh có sản xuất rượu thủ công để sử dụng trong gia đình, họ tộc. Ông được biết, vừa qua Luật Phòng, chống tác hại rượu bia đã được Quốc hội ban hành và có quy điịnh hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không có mục đích kinh doanh phải kê khai với Ủy ban nhân dân cấp xã. Thông tin này có đúng không ? Nếu có thì việc kê khai phải nộp phí, lệ phí như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 17 Luật Phòng, chống tại hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không bán rượu ra thị trường theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí.

2. Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn.

Theo quy định trên, Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không bán rượu ra thị trường. Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí.

Người điều khiển phương tiện giao thông không được uống rượu bia khi tham gia giao thông

Hỏi: Anh Phong đề nghị cho biết, pháp luật giao thông đường bộ hiện hành quy định người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, vừa qua anh nghe thông tin cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia khi tham gia giao thông? Thông tin này có đúng không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định về phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia như sau:

1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 nêu rõ:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 như sau: “8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau: “8. Thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn hoặc có các chất kích thích khác mà luật cấm sử dụng.”.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020, khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 có hiệu lực thi hành, người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện, các quy định hiện hành liên quan đến nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng được sửa đổi, bổ sung tương ứng với quy định của khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu bia tại cộng đồng

Hỏi:Ông Bàn là cán bộ Mặt trận thôn tại xã H. Ông dự định đề xuất sửa đổi, bổ sung hương ước của thôn để bổ sung thêm nội dung về hạn chế rượu bia nhằm giảm tình trạng sử dụng rượu bia một cách quá đà trong cộng đồng dân cư. Ông đề nghị cho biết, có được đưa quy định về hạn chế rượu bia trong hương ước không? Ngoài ra, pháp luật có quy định về các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu bia tại cộng đồng không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 24 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng như sau:

1. Tuyên truyền, vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng.

3. Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

4. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

5. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, pháp luật đã quy định về các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng. Trong đó, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Do đó, ông Bàn có thể đề xuất để bổ sung thêm nội dung này vào hương ước của thôn.

 

 

 

 

 

Giải đáp pháp luật pháp luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Tiếp theo)

 

Chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

Hỏi: Chị Hoa là thành viên Chi Hội Phụ nữ thôn K, nhận định: Phụ nữ, trẻ em là những đối tượng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tác hại của rượu bia do người khác gây ra. Từ thực tế của địa phương, chị đề nghị cho biết, pháp luật có quy định về việc hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định về việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia như sau:

1. Các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia bao gồm:

a) Tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ em; cho người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình;

b) Can thiệp, hỗ trợ, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

2. Các biện pháp quy định tại khoản 1 nêu trên phải được lồng ghép trong chương trình, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác.

3. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhận thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 trên đây phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), đã quy định các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia.

 

Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hỏi: Chị Trang là Bí thư Chi đoàn cơ quan P. Chị đề nghị cho biết, để tham gia thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia, Đoàn thanh niên có lồng ghép hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên hạn chế rượu bia vào công tác đoàn không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 31 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội như sau:

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 nêu trên;

b) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

d) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 nêu trên;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

c) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

4. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giáo dục, tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Đoàn thanh niên có các trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Trong đó, có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia. Đồng thời lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ phải nhắc nhở khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia

Hỏi: Ông Phú là chủ doanh nghiệp tư nhân H kinh doanh quán nhậu, bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ. Ông nghe nói, từ năm 2020, cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ phải nhắc nhở khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia. Pháp luật có quy định về vấn đề này không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020), quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia như sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải bảo đảm chính xác, khoa học.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia.

4. Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

5. Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh.

6. Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia.

7. Kể từ ngày 01/01/2020, không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) đã quy định rõ trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia. Trong đó, có trách nhiệm nhắc nhở và có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, bia.

Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hỏi: Ông Hòa là Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc phường Phú Hòa. Để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trong đó có quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, ông Hòa đề nghị cho biết, pháp luật có quy định trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 34 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

1. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

2. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Như vậy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 có quy định về trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ông Hòa căn cứ quy định trên để triển khai đến người dân trong Tổ.

Quyền được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia

Hỏi: Chị Thủy có hai con nhỏ, nhà ở trung tâm thành phố, xung quanh có nhiều hàng quán nhậu. Có quán bán đến khuya, người say rượu gây mất trật tự, ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình chị, đặc biệt là các cháu nhỏ. Chị đề nghị cho biết, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia mới được ban hành có quy định về quyền được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia của công dân không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.

2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về rượu, bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu, bia.

3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Như vậy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) đã quy định về quyền được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. Để bảo đảm thực hiện quyền này,  Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định những nội dung cụ thể, như: Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia...

Không bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động

Hỏi: Anh Nghĩa có thói quen uống 01-02 chai bia trong khi ăn cơm. Công việc của anh Nghĩa thường xuyên đi ra bên ngoài. Để thuận lợi, anh thường mua hàng trong các máy bán hàng tự động. Anh đề nghị cho biết, bia có được bán bằng máy bán hàng tự động không?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.

8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia.

11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia.

13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định.

Theo quy định tại khoản 11 nêu trên, pháp luật nghiêm cấm việc bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.

Những quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người dưới 18 tuổi

Hỏi: Qua các phương tiện truyền thông, anh Hùng được biết Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có quy định không được bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi. Thông tin này có đúng không? Ngoài ra, Luật còn quy định gì đối với người dưới 18 tuổi?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) có các quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi như sau:

- Nghiêm cấm các hành vi: Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia (Khoản 2, 3, 4 Điều 5).

- Tương ứng với các hành vi nghiêm cấm trên, Luật quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia đối với người dưới 18 tuổi: Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia; Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh (Khoản 3, 5 Điều 32).

 - Không uống rượu, bia và không bán rượu, bia tại cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi (khoản 3 Điều 10 và khoản 3 Điều 19).

 - Trong quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ; rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên (điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 12 và Điều 13): Không Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

Không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi; báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

 - Trường hợp bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử, thực hiện biện pháp theo quy định của Chính phủ để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia (khoản 3 Điều 16).

 - Gia đình có trách nhiệm Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia (khoản 1 Điều 34).

 Trên đây là các quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Anh Hùng tham khảo để biết và thực hiện.

 

Mục đích, hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hỏi: Chị Quyên làm công tác văn hóa thông tin tại xã A. Chị được giao nhiệm vụ thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chị đề nghị cho biết, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia hướng tới mục đích gì và chú trọng vào đối tượng nào? Có thể áp dụng những hình thức gì để thực hiện?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 6, Điều 8 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:

 Mục đích, yêu cầu trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

2. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Chính xác, khách quan và khoa học;

b) Thường xuyên; phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán; chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công.

Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Thực hiện trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp, phổ biến tài liệu.

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động.

3. Thi tuyên truyền, tìm hiểu.

4. Chiến dịch truyền thông.

5. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Theo quy định trên, mục đích thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Về đối tượng truyền thông, chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công. Về hình thức, có thể triển khai áp dụng 05 hình thức nêu trên phù hợp với đối tượng, địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan.

Nội dung thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hỏi: Anh Minh công tác tại cơ quan H. Anh được giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Anh đề nghị cho biết, có phải nội dung thông tin, tuyên truyền là các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia?

Trả lời (có tính chất tham khảo):

Điều 7 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định  nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:

1. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các chế tài xử phạt và vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

4. Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không nên uống rượu, bia; độ tuổi không được uống rượu, bia.

5. Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.

6. Vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia.

7. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

8. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Căn cứ quy định trên, nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu bia, ngoài chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia, còn tuyên truyền thêm các nội dung khác liên quan đến tác hại của rượu, bia, như: Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia… Anh Minh căn cứ quy định nêu trên để triển khai phù hợp.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày