Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.167
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ các Cuộc thi trực tuyến trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/08/2023

Thực hiện các Kế hoạch số 910, 911/KH-HĐPH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là các Cuộc thi), ngày  22  tháng  8  năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với các nội dung như sau:

1. Tên gọi Cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, học viên, sinh viên (gọi tắt là học sinh, sinh viên) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng dự thi

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hình thức dự thi

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

- Người dự thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) có kết nối Internet, truy cập vào địa chỉ website Trang Thông điện tử Sở Tư pháp https://stp.thuathienhue.gov.vn/ hoặc Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế  https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26; chọn Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và“Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”để đăng ký và dự thi.

4. Cách thức đăng ký dự thi

- Để được tham gia thi, người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân tại phần Đăng ký dự thi. Các trường thông tin bao gồm: “Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ (xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố); Lớp; Khoa; Trường”.

Thông tin do người dự thi cung cấp là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp kết quả và xem xét trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

5. Cách thức thi

- Sau khi đăng ký dự thi thành công, người dự thi chọn mục “Vào thi” để trả lời các câu hỏi được thiết kế theo bộ đề có sẵn.

- Một bộ đề thi bao gồm 11 câu hỏi, trong đó có 10 trắc nghiệm (mỗi câu hỏi có 04 đáp án A, B, C, D và chỉ có 01 đáp án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn 01 trong 04 đáp án. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm trả lời đúng được tính là 01 điểm. Đối với câu hỏi dự đoán, người dự thi dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Mỗi phần thi trực tuyến kéo dài tối đa 15 phút. Quá 15 phút, bài dự thi sẽ không được công nhận kết quả. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 11 câu hỏi.

Một người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả cao nhất trong số các lần dự thi.

6. Tiêu chí xét thưởng

Đối với giải cá nhân:

Giải cá nhân được xét theo các tiêu chí cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.

- Tiêu chí 1: Người dự thi trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 2: Người dự thi dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất về số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm.

- Tiêu chí 3: Người dự thi có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn.

Đối với giải tập thể:

Giải tập thể được xét theo các tiêu chí từ cao đến thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.

- Tiêu chí 1: Tỷ lệ người dự thi/Tổng số học sinh, học viên, sinh viên.

- Tiêu chí 2: Tỷ lệ bài dự thi trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm/Tổng số người dự thi.

- Tiêu chí 3: Có các hình thức phát động cuộc thi phù hợp.

7. Nội dung thi

Đối với Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học”, nội dung thi về các quy định tại: Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, nội dung thi về các quy định tại: Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

8. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/9/2023 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/9/2023.

- Công bố kết quả sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Dự kiến tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi vào tháng 11/2023 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2023).

9. Cơ cấu và giá trị các giải thưởng: Gồm 13 giải thưởng, trong đó có 11 giải cá nhân và 02 giải tập thể.

Ngoài Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, giá trị các giải thưởng như sau:

a) Giải tập thể

- 01 giải Nhất: 3.000.000đ/giải.

- 01 giải Nhì: 2.000.000đ/giải.

b) Giải cá nhân

- 01 giải Nhất: 2.000.000đ/giải.

- 01 giải Nhì: 1.500.000đ/giải.

- 02 giải Ba: 1.000.000đ/giải.

- 07 giải Khuyến khích: 500.000đ/giải.

(Đính kèm bài viết này toàn văn Thể lệ của 02 Cuộc thi)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày