Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.285.346
Truy cập hiện tại 5.720
Phát huy vai trò của Đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ
Ngày cập nhật 27/09/2022

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 1746/STP-KH về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; qua đó, góp phần thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; tại Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các Nghị định và Thông tư, Thông tư liên tịch về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản có liên quan. Thực hiện biên soạn, biên tập tin, bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông như: Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bản tin Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và đặc biệt là trên trang Fanpage Pháp luật với Cuộc sống...nhằm tuyên truyền, vận động người dân được biết và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao theo quy định.

- Thực hiện chức năng quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: quản lý, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ; qua đó, góp phần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, cơ quan Công an địa phương và các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan đúng quy định của pháp luật.

- Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ theo đúng quy định tại địa phương. Tuyên truyền, thực hiện lồng ghép các hoạt động như: động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống… vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn thể. Tham gia cùng cơ quan, Đoàn thể cấp trên trong tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương khi có yêu cầu.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày