Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 7.581
Thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/09/2022

Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Phạm vi điều chỉnh:

Chính sách này được áp dụng hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng:

- Hãng tàu, đại lý hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container đi, đến cảng Chân Mây (trừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh).

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Chính sách hỗ trợ các hãng tàu, đại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:

Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu được phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định và thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Chân Mây theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng.

- Mức hỗ trợ 210.000.000 đồng/chuyến cập cảng.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của hãng tàu, đại lý hãng tàu (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo);

+ Bản kê số lượng chuyến tàu đi, đến cảng Chân Mây có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;

- Quy trình thực hiện:

+ Hãng tàu biển, đại lý hãng tàu đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 và thực hiện nộp hồ sơ bằng các hình thức như sau:

+ Nộp trực tiếp.

+ Gửi qua đường bưu điện (Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì).

+ Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách.

- Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có văn bản thông báo, đồng thời nêu rõ lý do không được thụ hưởng chính sách.

Hình thức hỗ trợ: Các hãng tàu, đại lý hãng tàu đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng).

Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:  Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh).

- Mức hỗ trợ:

+ Đối với container 20 feet: 800.000 đồng/container.

+ Đối với container 40 feet: 1.100.000 đồng/container.

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo);

+ Bản kê số lượng container vận chuyển đi, đến cảng Chân Mây có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (theo Mẫu số 04 Phụ lục kèm theo) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;

+ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thông quan mở tại các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây). Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa và chứng từ mua bán (đối với các đối tượng không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa).

+ Hóa đơn giá trị gia tăng vận chuyển hàng hóa, vận đơn hoặc chứng từ khác chứng minh việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Chân Mây (bản sao).

- Hình thức hỗ trợ: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng).

Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện hỗ trợ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày