Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 1.995
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND
Ngày cập nhật 14/06/2022

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, quy định hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đó, các chính sách hỗ trợ thực hiện từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

 

Trên cơ sở đó, ngày 16/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung mức 40.000 đồng/người/ngày.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2022, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã hết thời gian hỗ trợ. Theo đó, các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND không còn phù hợp với Khoản 1 và Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày