Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 2.380
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Theo đó, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh đơn giá K = 1,093.

1. Phương pháp tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Quy định về xử lý chuyển tiếp:

- Trường hợp đã tổ chức thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quyết định này có hiệu lực hoặc đã ban hành Quyết định và Thông báo chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì không áp dụng điều chỉnh theo Quyết định này.

  - Trường hợp đã lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt phương án nhưng chưa ban hành Quyết định và Thông báo chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng điều chỉnh theo Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày