Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 1.794
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định (Quyết định số 1207/QĐ-UBND, 1208/QĐ-UBND, 1209/QĐ-UBND) về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

 

Các Quyết định quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt và thông báo Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật

Cụ thể, đối với Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng tại các trường Tiểu học chủ yếu lựa chọn sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho các môn như: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật…Trong khi đó, các môn còn lại lựa chọn bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng tại các trường THCS lựa chọn bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức và cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục  Việt Nam) cho các môn: Ngữ văn lớp 7 tập 1, tập 2; Toán 7 tập 1, tập 2; Tiếng Anh; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Các môn còn lại lựa chọn bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Giáo dục công dân của Nhà xuất bản Đại học Huế

Với danh mục sách giáo khoa lớp 10 THPT, sử dụng bộ Kết nối tri thức và cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục  Việt Nam) cho các môn: Ngữ văn 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Ngữ văn; Toán 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Toán 10; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Chuyên đề học tập Vật lí; Lịch sử; Chuyên đề học tập Lịch sử; Địa lí; Chuyên đề học tập Địa lí; Giáo dục thể chất...

Các đầu sách giáo khoa lớp 10 THPT chọn bộ Cánh diều gồm: Sinh học; Chuyên đề học tập Sinh học...

Các đầu sách lớp 10 THPT lựa chọn cả 2 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức và cuộc sống, gồm: Địa lý; Chuyên đề học tập Địa lý.

Với môn Tiếng Anh 10, lựa chọn Nhà xuất bản Giáo dục  Việt Nam của nhóm tác giả do Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) và nhóm tác giả do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) của Nhà xuất bản Đại học Huế.

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày