Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 2.273
Các giải pháp thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025
Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.

 

Theo đó, các giải pháp thực hiện Kế hoạch cụ thể như sau:

- Công tác thông tin, tuyên truyền: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người đang chấp hành hình phạt tù nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối với những người chấp hành xong hình phạt tù và góp phần giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù; tuyên truyền, nêu gương về các mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và nhân tố tích cực, tiêu biểu trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Xây dựng cơ chế, chính sách: nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội, nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc; hướng dẫn, ban hành chính sách tư vấn và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất từ ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương; xây dựng quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Công an tỉnh và các phạm nhận đang chấp hành án tại các nhà tạm giữ Công an thành phố Huế, các huyện và thị xã và người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và các biện pháp hỗ trợ khác: chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng như tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân; định hướng nghề nghiệp, kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp hết hạn chấp hành án phạt tù; tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù được tiếp cận các chính sách về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của trung ương và địa phương ban hành; tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, việc làm, đào tạo nghề nghiệp; định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong hình phạt tù; tư vấn và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất từ ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương và được xét hỗ trợ một phần vốn đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách để tạo việc làm và sản xuất, kinh doanh; cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh; thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất, kinh doanh; rà soát tình hình người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương, trên cơ sở đó tổng hợp, phân loại và đề xuất các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở có các biện pháp hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm có sự giúp đỡ thích hợp, kịp thời đối với người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn để vận động người chấp hành xong hình phạt tù tham gia các khóa học nghề phù hợp; xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các các mô hình học nghề, giải quyết việc làm hiệu quả, góp phần thực hiện tái hòa nhập cộng đồng./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày