Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 3.029
Quy định tuyển chọn giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế
Ngày cập nhật 01/09/2021

Việc tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại Trường chuyên nhằm mục đích xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực tự học và lòng say mê nghiên cứu tìm tòi về chuyên môn, tâm huyết với nghề. Sử dụng thành thạo thiết bị dạy học hiện đại, công nghệ số; sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và giao tiếp; có khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ Trường chuyên ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực và quốc tế, ngày 24 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2100/QĐ-UBND  Quy định tuyển chọn giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.

 

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế (sau đây gọi tắt là Trường chuyên).

Nguyên tắc tuyển chọn

- Tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại Trường chuyên (sau đây gọi chung là giáo viên) được thực hiện trên cơ sở các quy định của Nhà nước; của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Việc tuyển chọn giáo viên được thực hiện bằng hình thức tuyển dụng hoặc tiếp nhận giáo viên từ nơi khác đến thông qua Hội đồng tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

- Công tác tuyển chọn giáo viên phải bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, khoa học, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của giáo viên và được thực hiện định kỳ hàng năm.

Điều kiện, đối tượng tuyển dụng: Ngoài điều chung theo quy định của pháp luật, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc văn bản khác theo quy định hiện hành) tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của cấp đại học phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:       Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc cấp đại học; Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại Cuộc thi Olympic trong thời gian học ở cấp đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định điểm a nêu trên; Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

c) Người có trình độ tiến sĩ không quá 40 tuổi, trước khi có bằng tiến sĩ phải tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

d) Trong trường hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ không có người nào đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c nêu trên, Hội đồng tuyển dụng xem xét tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc văn bản khác theo quy định hiện hành) tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Hình thức tuyển dụng

- Thực hành giảng dạy 03 tiết, gồm: 01 tiết tự chọn và 02 tiết chỉ định.

- Khảo sát tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) và Tin học. Khảo sát ngoại ngữ và Tin học là môn điều kiện. Nội dung, hình thức khảo sát căn cứ vào quy định hiện hành (nếu có) và yêu cầu thực tế của Trường chuyên để Hội đồng quy định.

- Miễn khảo sát Tin học đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học.

- Miễn khảo sát ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây: Người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (được đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam (không được miễn đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ).

Ngoài ra, Quyết định còn quy định việc tiếp nhận giáo viên và điều chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên Trường chuyên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2021 và thay thế Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày