Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 365.656
Truy cập hiện tại 2.285
Các nội dung cần thực hiện để xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị
Ngày cập nhật 20/07/2021

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị.

 

Theo đó, để xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị cần thực hiện các nội dung sau:

1.Xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

-Công tác lãnh, chỉ đạo:cấp ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, Ủy ban nhân dânxây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn; tập trung lực lượng, biện pháp thực hiện các nội dung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

-Mục tiêu thực hiện: có từ 90% trở lên các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp xã quản lý được Ủy ban nhân dân xã công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an; được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (trừ các xã vùng biên giới); trong năm xây dựng mới ít nhất 01 mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự hoạt động có hiệu quả; nhân dân và cán bộ trên địa bàn xã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm,có ít nhất 01 cá nhân hoặc 01 tập thể được các cấpkhen thưởng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm;trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,được Bộ Công an hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu thi đua từ Bằng khen trở lên; được Ủy ban nhân dân cấp huyện xếp loại khá trở lên trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháytại địa phương (theo điều 7 của Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện tiêu chí “An toàn Phòng cháy chữa cháy” cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế); công an xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, các chương trình kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự vững mạnh, cuối năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, có từ 80% số cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu thi đua trở lên; tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả thiết thực. Cuối năm xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị

          - Công tác lãnh, chỉ đạo: cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, Ủy ban nhân dânxây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự đô thị; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lực lượng trật tự đô thịgiữ vai trò nòng cốt, xung kích; lực lượng Công an tham mưu, phối hợp hỗ trợ thực hiện; tập trung lực lượng, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị.

-Mục tiêu thực hiện: có từ 90% trở lên các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp phường (thị trấn) quản lý được Ủy ban nhân dân phường (thị trấn) công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an; trong năm có xây dựng mớiít nhất 01 mô hình quần chúng tự quản về trật tự đô thị, trật tự công cộng hoạt động có hiệu quả; có từ 90%trở lên cáchộ gia đình trên địa bàn phường (thị trấn) gương mẫu, tự giác tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị do địa phương phát động;các vi phạm về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông phải được phát hiện và kịp thời xử lý theo quy định; có vỉa hè thông thoáng, đảm bảo lối đi dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5m đối với các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện,phương tiện xe máy, xe đạp sắp xếp gọn gàng, đúng với quy định, không có xe dừng, đỗ trái quy định trên vỉa hè, lòng đường. Không treo, dán các loại quảng cáo không đúng quy định, phản cảm gây mất mỹ quan đô thị; không có các điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng; không có tình trạng lấn chiếm đất công cộng, xây dựng và sửa chữa nhà không phép, trái phép, sai quy định buộc phải xử lý; thực hiện tốt việc vận động tổ chức, cá nhân lắp hệ thống chiếu sáng, camera để đảm bảo mỹ quan đô thị và góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự; tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua;tích cực vận động Nhân dân, các hộ gia đình đóng góp kinh phí cùng Nhà nước nâng cấp, sửa chữa vỉa hè, tuyến đường, bê tông hóa các đường kiệt trên địa bàn đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.Được Bộ Công an hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu thi đua từ Bằng khen trở lên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Cuối năm, Ủy ban nhân dân phường được Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an; công an phường (thị trấn) hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, các chương trình kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự vững mạnh, cuối năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, có từ 80% cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu thi đua trở lên; Ủy ban nhân dân phường(thị trấn) được Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã xếp loại khá trở lên trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháyvà phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháytại địa phương (theo điều 7 của Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện tiêu chí “An toàn phòng cháy chữa cháy” cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày