Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.460
Truy cập hiện tại 2.674
Tiến đến chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc. Ngày 30 tháng 6 năm 2021 đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh đã có phiên làm việc với các ngành và nghe báo cáo tình hình thực hiện “Thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc”. Tham dự buổi làm việc có: Giám đốc: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu Điện tỉnh, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế, Viettel Thừa Thiên Huế, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; UBND: Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, UBND các xã/phường/thị trấn và cán bộ phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng.

 

Trên cơ sở báo cáo đánh giá quá trình triển khai và kết quả thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng, thống nhất với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt, trong đó nêu rõ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm các ngành, địa phương, qui trình thực hiện để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai toàn tỉnh. Tham mưu các kế hoạch triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo đa dạng, phù hợp thực tế để có sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng quy chế phối hợp triển khai đảm bảo chặt chẽ, cụ thể; trách nhiệm của đơn vị thực hiện trong việc: xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả công cụ chi trả, phù hợp, tiện lợi cho của người sử dụng tránh tình trạng triển khai một thời gian không phù hợp lại quay lại hình thức chi trả truyền thống bằng tiền mặt. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chi trả của các đơn vị, định kỳ hàng quí tổng hợp, đánh giá mức độ triển khai, hiệu quả, tỷ lệ đối tượng thụ hưởng, các khó khăn của các đối tượng bảo trợ trong quá trình thực hiện; kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, các biện pháp chế tài đối với các đơn vị không quyết tâm triển khai, triển khai không đạt mục tiêu, tiêu chí đề ra. Lựa chọn các đơn vị cung ứng dịch vụ đảm bảo có đủ năng lực, thực hiện đúng qui định việc chi trả cho các đối tượng không dùng tiền mặt, đạt hiệu quả cao.

Việc thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, tiến đến triển khai trên địa bàn toàn tỉnh sẽ góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội cho người dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế, từng bước cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Các tin khác
Xem tin theo ngày