Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.286
Truy cập hiện tại 2.579
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã banhành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020.

 

Nghị quyết  quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số;người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, Khoản 1 nêu trên.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Chính sách hỗ trợ.

a) Hỗ trợ chi phí ban đầu

Các đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND được hỗ trợ các chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Các đối tượng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND được hỗ trợ các chi phí (không hoàn lại) bao gồm: Hỗ trợ học phí học ngoại ngữ: 1.000.000 đồng/lao động (một triệu đồng/lao động); bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 530.000 đồng/lao động (năm trăm ba mươi nghìn đồng/lao động); học nghề: 1.000.000 đồng/lao động (một triệu đồng/lao động).

b) Hỗ trợ tín dụng

Các đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐNDđược hỗ trợ vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, mức vay 100% chi phí/lao động.

Các đối tượng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND được hỗ trợ vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế với mức vay tối đa 80.000.000 đồng/lao động (tám mươi triệu đồng/lao động).

c) Điều kiện vay và mức vay

Đối với người lao động quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND được vay từ nguồn ngân sách của tỉnh thì sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ vay (lần một) 40.000.000 đồng/lao động (bốn mươi triệu đồng/lao động).

Sau khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động được hỗ trợ vay đủ chi phí còn lại theo quy định.

d) Lãi suất vay và thời hạn vay

Lãi suất cho vay: Thực hiện theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ và theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội từng thời điểm.

Thời hạn vay: Không quá thời hạn hợp đồng lao động đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

đ) Chính sách hỗ trợ rủi ro 

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng chính sách xã hội. 

(Nội dung kèm theo: Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND).

 

Hồ Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày