Tìm kiếm tin tức
Quay lại12345Xem tiếp

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 176.500
Truy cập hiện tại 361
Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Cuộc thi), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 88/TL-BTC để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

 

- Đối tượng dự thi là: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hình thức thi:

Vòng sơ khảo: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gửi đề cương thi về Ban Tổ chức để chấm điểm. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng sơ khảo do cấp huyện tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản cử tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Vòng chung khảo được phân thành hai trường hợp: Trường hợp bình thường (tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cho phép tổ chức hội nghị tập trung đông người. Số lượng người đảm bảo theo quy định cho phép vào thời điểm tổ chức và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh): thi theo hình thức trực tiếp. Với hình thức này, sau khi trình bày chuyên đề, thí sinh phải trả lời thêm 01 câu hỏi của Ban Giám khảo. Trường hợp không thể tập trung đông người do tình hình dịch bệnh Covid-19: các thí sinh xây dựng video clip có độ dài từ 7-10 phút trình bày những nội dung trọng tâm trong đề cương và gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/7/2021.

Về nội dung thi: nội dung thi thể hiện kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Thí sinh lựa chọn một trong những chủ đề được gợi ý sau để xây dựng đề cương và trình bày:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng và sự cụ thể hóa trong pháp luật Việt Nam.

- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Chủ đề khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng do thí sinh tự chọn.

- Để đăng ký dự thi, trên cơ sở kết quả vòng thi sơ khảo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/7/2021 để đăng ký 01 Báo cáo viên pháp luật, 01 Tuyên truyền viên pháp luật dự thi vòng chung khảo. Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức phải gửi Đề cương chuyên đề pháp luật trình bày trước thời điểm tổ chức thi ít nhất là 10 ngày. Hình thức thi theo quy định tại điểm b khoản 2 mục I Thể lệ này.

Các cơ quan có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh động viên, khuyến khích Báo cáo viên tham gia Cuộc thi theo phương thức như sau: Báo cáo viên lựa chọn chuyên đề pháp luật tại phần II Thể lệ này để xây dựng đề cương, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021. Ban Giám khảo Cuộc thi chấm điểm dựa trên đề cương của Báo cáo viên, lựa chọn 05 Báo cáo viên cấp tỉnh trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định tham gia vòng chung khảo.

Tập thể, cá nhân đạt giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng theo quy định như sau:

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 01 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tuyên truyền viên pháp luật: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến Cuộc thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao của Cuộc thi. Cá nhân đạt giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, giải Nhất tuyên truyền viên pháp luật sẽ đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Cuộc thi), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 88/TL-BTC để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

 

- Đối tượng dự thi là: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hình thức thi:

Vòng sơ khảo: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gửi đề cương thi về Ban Tổ chức để chấm điểm. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng sơ khảo do cấp huyện tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản cử tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Vòng chung khảo được phân thành hai trường hợp: Trường hợp bình thường (tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cho phép tổ chức hội nghị tập trung đông người. Số lượng người đảm bảo theo quy định cho phép vào thời điểm tổ chức và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh): thi theo hình thức trực tiếp. Với hình thức này, sau khi trình bày chuyên đề, thí sinh phải trả lời thêm 01 câu hỏi của Ban Giám khảo. Trường hợp không thể tập trung đông người do tình hình dịch bệnh Covid-19: các thí sinh xây dựng video clip có độ dài từ 7-10 phút trình bày những nội dung trọng tâm trong đề cương và gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/7/2021.

Về nội dung thi: nội dung thi thể hiện kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Thí sinh lựa chọn một trong những chủ đề được gợi ý sau để xây dựng đề cương và trình bày:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng và sự cụ thể hóa trong pháp luật Việt Nam.

- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Chủ đề khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng do thí sinh tự chọn.

- Để đăng ký dự thi, trên cơ sở kết quả vòng thi sơ khảo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/7/2021 để đăng ký 01 Báo cáo viên pháp luật, 01 Tuyên truyền viên pháp luật dự thi vòng chung khảo. Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức phải gửi Đề cương chuyên đề pháp luật trình bày trước thời điểm tổ chức thi ít nhất là 10 ngày. Hình thức thi theo quy định tại điểm b khoản 2 mục I Thể lệ này.

Các cơ quan có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh động viên, khuyến khích Báo cáo viên tham gia Cuộc thi theo phương thức như sau: Báo cáo viên lựa chọn chuyên đề pháp luật tại phần II Thể lệ này để xây dựng đề cương, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021. Ban Giám khảo Cuộc thi chấm điểm dựa trên đề cương của Báo cáo viên, lựa chọn 05 Báo cáo viên cấp tỉnh trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định tham gia vòng chung khảo.

Tập thể, cá nhân đạt giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng theo quy định như sau:

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 01 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tuyên truyền viên pháp luật: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến Cuộc thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao của Cuộc thi. Cá nhân đạt giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, giải Nhất tuyên truyền viên pháp luật sẽ đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Cuộc thi), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 88/TL-BTC để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

 

- Đối tượng dự thi là: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hình thức thi:

Vòng sơ khảo: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gửi đề cương thi về Ban Tổ chức để chấm điểm. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng sơ khảo do cấp huyện tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản cử tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Vòng chung khảo được phân thành hai trường hợp: Trường hợp bình thường (tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cho phép tổ chức hội nghị tập trung đông người. Số lượng người đảm bảo theo quy định cho phép vào thời điểm tổ chức và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh): thi theo hình thức trực tiếp. Với hình thức này, sau khi trình bày chuyên đề, thí sinh phải trả lời thêm 01 câu hỏi của Ban Giám khảo. Trường hợp không thể tập trung đông người do tình hình dịch bệnh Covid-19: các thí sinh xây dựng video clip có độ dài từ 7-10 phút trình bày những nội dung trọng tâm trong đề cương và gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/7/2021.

Về nội dung thi: nội dung thi thể hiện kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Thí sinh lựa chọn một trong những chủ đề được gợi ý sau để xây dựng đề cương và trình bày:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng và sự cụ thể hóa trong pháp luật Việt Nam.

- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Chủ đề khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng do thí sinh tự chọn.

- Để đăng ký dự thi, trên cơ sở kết quả vòng thi sơ khảo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/7/2021 để đăng ký 01 Báo cáo viên pháp luật, 01 Tuyên truyền viên pháp luật dự thi vòng chung khảo. Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức phải gửi Đề cương chuyên đề pháp luật trình bày trước thời điểm tổ chức thi ít nhất là 10 ngày. Hình thức thi theo quy định tại điểm b khoản 2 mục I Thể lệ này.

Các cơ quan có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh động viên, khuyến khích Báo cáo viên tham gia Cuộc thi theo phương thức như sau: Báo cáo viên lựa chọn chuyên đề pháp luật tại phần II Thể lệ này để xây dựng đề cương, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021. Ban Giám khảo Cuộc thi chấm điểm dựa trên đề cương của Báo cáo viên, lựa chọn 05 Báo cáo viên cấp tỉnh trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định tham gia vòng chung khảo.

Tập thể, cá nhân đạt giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng theo quy định như sau:

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 01 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tuyên truyền viên pháp luật: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến Cuộc thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao của Cuộc thi. Cá nhân đạt giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, giải Nhất tuyên truyền viên pháp luật sẽ đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thể lệ Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Cuộc thi), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 88/TL-BTC để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

 

- Đối tượng dự thi là: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Tuyên truyền viên pháp luật.

- Hình thức thi:

Vòng sơ khảo: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gửi đề cương thi về Ban Tổ chức để chấm điểm. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng sơ khảo do cấp huyện tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản cử tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Vòng chung khảo được phân thành hai trường hợp: Trường hợp bình thường (tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cho phép tổ chức hội nghị tập trung đông người. Số lượng người đảm bảo theo quy định cho phép vào thời điểm tổ chức và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh): thi theo hình thức trực tiếp. Với hình thức này, sau khi trình bày chuyên đề, thí sinh phải trả lời thêm 01 câu hỏi của Ban Giám khảo. Trường hợp không thể tập trung đông người do tình hình dịch bệnh Covid-19: các thí sinh xây dựng video clip có độ dài từ 7-10 phút trình bày những nội dung trọng tâm trong đề cương và gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/7/2021.

Về nội dung thi: nội dung thi thể hiện kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Thí sinh lựa chọn một trong những chủ đề được gợi ý sau để xây dựng đề cương và trình bày:

- Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng và sự cụ thể hóa trong pháp luật Việt Nam.

- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Quy định pháp luật về tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Chủ đề khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng do thí sinh tự chọn.

- Để đăng ký dự thi, trên cơ sở kết quả vòng thi sơ khảo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/7/2021 để đăng ký 01 Báo cáo viên pháp luật, 01 Tuyên truyền viên pháp luật dự thi vòng chung khảo. Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức phải gửi Đề cương chuyên đề pháp luật trình bày trước thời điểm tổ chức thi ít nhất là 10 ngày. Hình thức thi theo quy định tại điểm b khoản 2 mục I Thể lệ này.

Các cơ quan có Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh động viên, khuyến khích Báo cáo viên tham gia Cuộc thi theo phương thức như sau: Báo cáo viên lựa chọn chuyên đề pháp luật tại phần II Thể lệ này để xây dựng đề cương, gửi Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2021. Ban Giám khảo Cuộc thi chấm điểm dựa trên đề cương của Báo cáo viên, lựa chọn 05 Báo cáo viên cấp tỉnh trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định tham gia vòng chung khảo.

Tập thể, cá nhân đạt giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng theo quy định như sau:

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 01 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tuyên truyền viên pháp luật: 01 giải nhất: 3.000.000 đồng. 01 giải nhì: 1.500.000 đồng. 02 giải ba: 1.000.000 đồng/giải. 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và những nội dung khác liên quan đến Cuộc thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao của Cuộc thi. Cá nhân đạt giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, giải Nhất Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, giải Nhất tuyên truyền viên pháp luật sẽ đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tiếp nhận ý kiến