Tìm kiếm tin tức
Quay lại12345Xem tiếp

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.827.606
Truy cập hiện tại 3.834
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận,...
Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Đồng Chí Lê Minh Khái Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg...
 Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông...
Nghị quyết số 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số...

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT  ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc và công tác thỏa thuận quốc tế.  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 và thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính.

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng...
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND Quy định về nguyên...
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  12/2022/NQ-HĐND quy định mức quà...
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  13/2022/NQ-HĐND quy định giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn, chỉ đạo
Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 117/HĐPH-TP...
Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách...
Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về tổ chức khảo sát,...
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi thực...
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm...
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 538 -CV/BTGTU về việc thực hiện Chương trình...
Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là...
Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình...
Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Xây...
Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP...
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông...
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu...
Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành văn bản tăng cường kiểm tra,...
Việc đánh giá về kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại...
Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Văn bản Hướng dẫn tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.  
Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP...
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn nhận được sự quan tâm, đặc...
Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ...
Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 125...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hòa giải ở cơ sở
Gia đình của ông Hoan hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn ngày thường, người ra kẻ vào liên tục. Có người đi xe máy,...
Vợ chồng bác Nam vốn sống cùng cậu con trai ở một căn nhà cấp bốn ngay trung tâm thành phố. Nhưng sau khi con trai cưới...
Chị Oanh và anh Hùng lấy nhau đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có con. Hai vợ chồng chị đã chạy chữa rất nhiều nơi,...
Bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiến bộ; mà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trợ giúp pháp lý
Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTP về việc ban hành Tiêu chí xác định...
Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính...
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp...
Ngày 04 tháng 4 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND trợ giúp người khuyết tật tỉnh...
Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 157/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động...
Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 264/KH-STP về việc tổ chức các...
Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện...
Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số  03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều...
Ngày 26 tháng 01 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 153/KH-STP về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp...
Một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp pháp lý là đánh giá...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tiếp nhận ý kiến
Chủ đề: Từ khóa: Gửi ý kiến
STTNội dung hỏi
Thông tin chưa được cập nhật