Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 2.686
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND...
Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND...
Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị...

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-KTNN ngày 06/10/2023 về Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

Ngày 08 tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời...

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT  hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2023.

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
Ngày 06 tháng 9 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân...
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP...
Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số  76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày