Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.528.178
Truy cập hiện tại 667
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành...
Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC về việc hướng dẫn kiểm...
Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và...
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu mặt hàng...
Ngày 23 tháng 3 năm 2022 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp...

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022, Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Bộ Khoa học công nghệ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số...
Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ban hành...
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ...
Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày