Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.819.442
Truy cập hiện tại 7.919
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  12/2022/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó quy định đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm:

Người cao tuổi thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

- Người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.

- Người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi: 600.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

- Người cao tuổi thọ 95 tuổi: 700.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người và 5 mét vải lụa.

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được tặng 1.000.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để bố trí cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địa phương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2022./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày