Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.081.876
Truy cập hiện tại 4.581
Các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích chỉ được hỗ trợ một lần và một máy tính bảng
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

 

Theo đó, việc thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng đảm bảo các nguyên tắc sau:

Đối với hỗ trợ máy tính bảng:

- Đối tượng được hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần và một máy tính bảng;

- Đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng máy tính bảng thuộc Chương trình;

- Không trùng lặp về đối tượng được hỗ trợ của Chương trình với đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”;

- Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.

Đối với hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích:

- Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet để sử dụng máy tính bảng đảm bảo yêu cầu phục vụ học tập của học sinh;

- Hỗ trợ hàng tháng cho thuê bao sử dụng dịch vụ;

- Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet để sử dụng máy tính bảng được quy định phù hợp với đặc điểm của từng dịch vụ.

Đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện sau: có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận hỗ trợ máy tính bảng theo thứ tự sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

- Hộ nghèo;

- Hộ cận nghèo.

Đối với việc hỗ trợ sử dụng và thời gian hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho đối tượng nhận máy tính bảng thực hiện như sau:

- Chương trình hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình đã nhận máy tính bảng thông qua chỉ 01 (một) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

- Chương trình hỗ trợ sử dụng 01 (một) trong 02 (hai) dịch vụ viễn thông công ích đối với hộ gia đình (đã nhận máy tính bảng) thường trú tại các khu vực xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông. Hộ gia đình được lựa chọn dịch vụ viễn thông công ích để đăng ký sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng trên mạng viễn thông di động mặt đất đối với hộ gia đình đã nhận máy tính bảng thường trú ngoài các khu vực quy định tại khoản 2 Điều này.

- Thời gian tính hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho đối tượng nhận máy tính bảng (thuê bao) là từ ngày thuê bao bắt đầu sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ viễn thông phổ cập) đến khi tạm dừng hỗ trợ sử dụng dịch vụ theo quy định hoặc đưa ra khỏi danh sách đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo quy định.

 

Bá Mỹ
Các tin khác
Xem tin theo ngày