Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 13.881
Truy cập hiện tại 2.042
Thực hiện TGPL lưu động tại cơ sở năm 2012 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/12/2012

Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động không chỉ có tác dụng trợ giúp pháp lý cho từng trường hợp cụ thể mà còn nâng cao ý thức pháp luật và nâng cao trình độ dân trí, làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện và tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của cá nhân, tập thể cũng như lợi ích chung của toàn xã hội.

Trung tâm đó thực hiện trợ giỳp phỏp lý lưu động 36 xó, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và thành phố Huế bao gồm huyện A Lưới: 12 xó; Nam Đông: 6 xó;  Phỳ Lộc: 6 xó; Hương Trà: 4 xó; Quảng Điền: 3 xó, thị trấn; Phỳ Vang: 1 xó và 2 phường thuộc thành phố Huế. Qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động đó thu hỳt hơn 1.200 lượt người nghe thụ lý tư vấn trên 450 vụ việc tại cỏc buổi trợ giỳp phỏp lý.
Trung tõm luụn chỳ trọng cụng tỏc trợ giỳp phỏp lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức TGPL lưu động bằng cách lồng ghép tư vấn, hướng dẫn, giải thích pháp luật với công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, tổ chức các đợt TGPL lưu động tập trung tại các cụm dân cư, làng, bản tạo thuận lợi và thu hút số lượng người được trợ giúp pháp lý đến với Trung tâm. Trong năm qua Trung tâm càng khẳng định rằng công tác trợ giúp pháp lý đến tận thôn, bản là một trong những hoạt động trợ giúp phỏp lý mang lại hiệu quả cao, tạo môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tiếp cận với pháp luật được dễ dàng, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Mặt khác công tác này cũng đó giỳp chớnh quyền tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật, tạo niềm tin giữa chính quyền và nhân dân, tránh tỡnh trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
 

Hồng Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày