Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.819.442
Truy cập hiện tại 5.068
SỞ TƯ PHÁP TIẾP TỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VỚI 04 TỔ CHỨC
Ngày cập nhật 14/01/2022

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, qua thủ tục lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với 04 tổ chức, gồm: Công ty Luật hợp danh Thiên Hà; Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hạnh và cộng sự; Văn phòng Luật sư Huế; Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa. Thời hạn của Hợp đồng là 03 năm kể từ ngày ký kết. Như vậy, đến nay, các hợp đồng trợ giúp pháp lý nêu trên hết hạn.  

 

Từ khi ký hợp đồng đến ngày 30/11/2021, các tổ chức đã thực hiện trợ giúp pháp lý 06 vụ việc. Nhìn chung, các vụ việc do các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đều được đánh giá chất lượng tốt.

 Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý về thời hạn của hợp đồng: “Hết thời hạn thực hiện hợp đồng, Sở Tư pháp và Trung tâm căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể gia hạn hợp đồng mà không phải qua thủ tục lựa chọn theo quy định của Thông tư này. Hợp đồng có thể được gia hạn 01 lần, không quá 03 năm. Việc gia hạn hợp đồng phải được lập thành văn bản.

Trên cơ sở quy định pháp luật và kết quả trợ giúp pháp lý của các tổ chức đã ký kết hợp đồng, ngày 22/12/2021, Sở Tư pháp đã ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trợ giúp pháp lý với 04 tổ chức nêu trên. Trong đó, tiếp tục gia hạn Hợp đồng thêm 3 năm kể từ ngày 24/12/2021; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hợp đồng ký kết ngày 24/12/2018 để phù hợp với Thông tư số  03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Các tin khác
Xem tin theo ngày