Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.528.889
Truy cập hiện tại 940
Công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/08/2021

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1858/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, gồm: 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và 02 thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Cụ thể:

 

1. Thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư.

          Cách thức thực hiện:

          + Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

          + Gửi qua thư điện tử (trường hợp luật sư nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, luật sư phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

          2. Thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

          Cách thức thực hiện:

          + Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

         + Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì khi đến ký hợp đồng với Sở Tư pháp, tổ chức phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày