Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 2.471
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (TIẾP THEO)
Ngày cập nhật 14/09/2020

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm

hành nghề

Lĩnh vực chuyên sâu

Hình thức TGPL

Địa chỉ liên hệ

Nam

Nữ

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

1

Trương Phan Thụy Dũng

1973

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

2

Trần Phước Hải

1983

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

3

Nguyễn Thị Sương

 

1974

 

 

Tất cả

 các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

4

Trần Thị Hồng Minh

 

1975

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

5

Hồ Thị Ly

 

1985

 

 

Tất cả

 các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

6

Đặng Bá Quát

1986

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

7

Nguyễn Thị Bê

 

1984

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

8

Đỗ Thị Thanh Huyền

 

1984

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

9

Trương Thị Hồng Nhạn

 

1986

 

 

Tất cả các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

10

Nguyễn Văn Chiết

1988

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

11

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

 

1982

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

12

Cao Thị Thương

 

1991

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 09 Tôn Đức Thắng,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3817144

13

Dương Tiến Dũng

1977

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Chi nhánh TGPL số 1

Địa chỉ: Kiệt 39 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624366

14

Hồ Ngọc Liêm

1988

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Chi nhánh TGPL số 1

Địa chỉ: Kiệt 39 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624366

15

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

1900

 

 

Tất cả

các hình thức

Chi nhánh TGPL số 1

Địa chỉ: Kiệt 39 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624366

16

Trần Thị Quỳnh Phượng

 

1978

 

 

Tất cả

các hình thức

Chi nhánh TGPL số 2

Địa chỉ: Cục Thi hành án huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624346

17

Phạm Thị Thùy Trang

 

1977

 

 

Tất cả

các hình thức

Chi nhánh TGPL số 2

Địa chỉ: Cục Thi hành án huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624346

18

Trần Thị Diệu Lành

 

1990

 

 

Tất cả

các hình thức

Chi nhánh TGPL số 2

Địa chỉ: Cục Thi hành án huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3624346

                 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm

hành nghề

Lĩnh vực chuyên sâu

Hình thức TGPL

Địa chỉ liên hệ

Nam

Nữ

II. LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL VỚI TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC THEO LUẬT TGPL NĂM 2017

1

Trần Công Tư

1950

 

 

 

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư Trần Công Tư

Địa chỉ: 22b Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0914.046.212

2

Lê Văn Lập

1972

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư VaDeIn

Địa chỉ: Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0906.443.345

3

Trần Nhật Nam

1984

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Công ty luật TNHH một thành viên

Nhật Nam và Cộng sự

Địa chỉ: 52 Hoàng Văn Thụ, phường Xuân Phú, thành phố Huế,  tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0945.078.489

4

Tôn Thất Nhân Tước

1976

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Văn phòng luật sư Nhân Tước

Địa chỉ: Số 03 kiệt 86 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0916.490.613

5

Nguyễn Văn Kỷ

1983

 

 

 

Tất cả

 các hình thức

Công ty luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự

 Địa chỉ: số 07 kiệt 92 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0905.321.599 - 0888.584.575

                 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm

hành nghề

Lĩnh vực chuyên sâu

Hình thức TGPL

Địa chỉ liên hệ

Nam

Nữ

III. LUẬT SƯ LÀM VIỆC TẠI TỔ CHỨC THAM GIA TGPL THEO LUẬT TGPL NĂM 2017

1

Đặng Thị Ngọc Hạnh

 

1964

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh

 và Cộng sự

Địa chỉ: Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3812358

2

Trần Thị Anh Phương

 

1980

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh

 và Cộng sự

Địa chỉ: Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3812358

3

Hồ Thị Hoàng Oanh

 

1982

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh

 và Cộng sự

Địa chỉ: Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3812358

4

Bùi Quốc Hiệp

1955

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh

 và Cộng sự

Địa chỉ: Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3812358

5

Nguyễn Văn Phước

1965

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư Huế

Địa chỉ: Số 31 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3816.818

6

Phạm Đình Hiệu

1950

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư Huế

Địa chỉ: Số 31 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3816.818

7

Nguyễn Thản

1956

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư Huế

Địa chỉ: Số 31 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3816.818

8

Lê Hồng Khanh

1958

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Văn phòng luật sư Huế

Địa chỉ: Số 31 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3816.818

9

Lê Thị Trà My

 

1971

 

 

Tất cả

 các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

10

Trần Đình Châu

1950

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

 phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

11

Bùi Quang Rin

1986

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

 phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

12

Nguyễn Hoài Nam

1986

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

13

Đoàn Thị Mãnh

 

1079

 

 

Tất cả

các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

 phường Trường An, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

14

Nguyễn Thị Gia Hoàng

 

1981

 

 

Tất cả các hình thức

Công ty luật hợp danh Thiên Hà

Địa chỉ: Số 70 Phan Đình Phùng,

phường Trường An, thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3830.389

15

Hoàng Ngọc Thanh[1]

1955

 

 

 

Tất cả

các hình thức

Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa

Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu,

phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.821065

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số năm

hành nghề

Lĩnh vực chuyên sâu

Hình thức TGPL

Địa chỉ liên hệ

Nam

Nữ

IV. TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC TẠI TỔ CHỨC THAM GIA TGPL THEO LUẬT TGPL NĂM 2017

1

Trương Thị Oanh

 

1949

 

 

Tư vấn

pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa

Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu,

phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.821065

2

Ngô Thị Quỳnh Giao

 

1982

 

 

Tư vấn

pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa

Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu,

phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế,

 tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.821065

                 

 

 

 


[1] Đồng thời là tư vấn viên pháp luật

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày