Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.814
Truy cập hiện tại 2.816
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/05/2021

Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai, phổ biến, quán triệt kịp thời, hiệu quả, đầy đủ nội dung Nghị định số 21/2021/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP; kịp thời đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính đã được ban hành nhằm phù hợp với các quy định của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.

Kế hoạch đề ra nội dung triển khai thực hiện như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP đến các các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: đưa tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; chuyên mục giới thiệu văn bản pháp luật mới của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế; chuyên mục hỏi đáp pháp luật Báo Thừa Thiên Huế...

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP cho công chức, viên chức làm công tác quản lý, đăng ký biện pháp bảo đảm của các cơ quan Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng công chứng... trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, nhà ở, công chứng, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm phát hiện những thủ tục còn chồng chéo, bất cập, không phù hợp với nội dung Nghị định số 21/2021/NĐ-CP để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.

 

Hồ Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày