Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.407
Hương Trà: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ngày cập nhật 29/01/2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công chức Văn phòng, Tư pháp – Hộ tịch của 15 xã, phường, thị xã Hương Trà.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Xuân Thạnh - Trưởng Phòng Nội vụ thị xã phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cả 2 Luật này được xây dựng trên tinh thần phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử. Luật Tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm chính quyền địa phương các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc An – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Trà nhấn mạnh: Hội nghị triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài mục đích truyền tải những quy định cơ bản nhất của 02 luật này; hội nghị còn là bước đệm trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, đó là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật này cần được các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện sâu rộng bằng nhiều biện pháp, bảo đảm tất cả cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã được tiếp cận và nắm bắt.

 

Lê Trọng Quốc
Các tin khác
Xem tin theo ngày