Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.044
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 20/01/2021

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện các điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện về thể chế liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về công tác này, qua đó thống nhất về nhận thức và góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ.

Tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chọn điểm để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với một xã thuộc huyện Nam Đông.

Xây dựng nội dung kiểm tra chuẩn tiếp cận pháp luật thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng kết công tác năm 2021./.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày