Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.041
Mục tiêu và các nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
Ngày cập nhật 30/09/2020

Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu chung đến năm 2025 cơ bản hoàn thành nâng cao năng lực cho văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (tỉnh, huyện, xã) để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 có 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ; 09/09 Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Kế hoạch cũng đưa ra các nội dung để triển khai thực hiện:

- Đối với các đơn vị, địa phương đã được công bố hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai năm 2019: tiếp tục xây dựng chuyên sâu, toàn diện, hoàn thiện hơn cho Văn phòng thường trực cấp tỉnh, huyện, xã đã được công nhận.

- Đối với các đơn vị, địa phương chưa được công nhận hoàn thành xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai: tiếp tục nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ, cụ thể:

+ Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực tham mưu phòng, chống thiên tai

Tổ chức bộ máy: thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018; rà soát Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; ban hành Quyết định việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; Quyết định phân công nhiệm vụ các đơn vị có lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

 Nguồn nhân lực: rà soát, bố trí cán bộ chuyên môn của cấp huyện, cấp xã thực hiện Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của các đội xung kích phòng, chống thiên tai; tổ chức thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai.

+ Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh: xây dựng, rà soát Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

+ Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo công tác phòng chống thiên tai tại chỗ: thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch; lồng ghép, huy động mọi nguồn lực, các dự án, đề án như: Chương trình Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Xóa nhà tạm, Cải cách hành chính, Chương trình quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu, Chương trình di dân vùng sạt lở, lũ quét thực hiện các nội dung về phòng chiên tai, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án ngày chủ nhật xanh, Đề án 1002, Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ Khí hậu xanh GCF, dự án Trường Sơn Xanh, dự án Luxembourg, Đô thị thông minh, GIS Huế; tích hợp sử dụng, kết nối các hạ tầng hệ thống đô thị thông minh, hệ thống thông tin địa lý GIS Huế, ứng dụng hệ thống tin nhắn, phản ảnh trực tuyến Hue-S góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; tăng cường trang thiết bị tại Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; xây dựng Bản đồ thông tin phòng chống thiên tai trong các Phương án ứng phó thiên tai cấp tỉnh, huyện, xã; thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày