Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 76.188
Truy cập hiện tại 2.072
Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 808/STP-KH triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong xã hội về phòng, chống mua bán người góp phần làm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” một cách thiết thực, hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại các  địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự hoặc có nguy cơ cao bị mua bán;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách, pháp luật phòng, chống mua bán người trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, Tủ sách pháp luật…;

- Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7/2020”, “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7/2020), tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người;

- Rà soát, sơ kết thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày