Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 76.188
Truy cập hiện tại 2.023
Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày cập nhật 05/03/2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác Phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 26 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Theo đó, Sở Tư pháp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước trong công tác này, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng kết, đánh giá “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ hành động trong giai đoạn đến năm 2030.

Ngoài ra, văn bản nêu rõ trách nhiệm cụ thể của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan, cụ thể như: Công an tỉnh xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình, nhân rộng mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình; Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận, chăm sóc y tế cho bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình, lập kế hoạch và thực hiện các trợ giúp chuyên môn trong việc sàng lọc phát hiện nạn nhân bạo lực và điều trị, phục hồi chức năng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111, đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương, quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình,...

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày