Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.576.239
Truy cập hiện tại 3.367
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV
Ngày cập nhật 31/05/2023

Ngày 23 tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Hương Trà phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thị uỷ tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thị uỷ; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, Công an và công chức tư pháp- hộ tịch, của 9 xã, phường. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã– Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã chủ trì.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo viên pháp luật giới thiệu các nội dung cơ bản như sau: 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 . Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 thay thế cho Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Nhằm hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước. bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và thực hiện cụ thể hóa đầy đủ các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua Hội nghị này Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Lê Trọng Quốc - Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày