Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.618
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Quảng Điền và Nam Đông
Ngày cập nhật 23/05/2023

Ngày 16 và ngày 18 tháng 5 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền, huyện Nam Đông tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Quảng Điền và  Nam Đông. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và  hơn 120 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở; người có uy tín trong cộng đồng dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn.

 

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật đã giới thiệu chuyên đề: Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức triển khai đánh giá, công nhận tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đảm bảo bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật thực hiện lồng ghép giới thiệu về Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Các Báo cáo viên pháp luật đã truyền tải một số nội dung cơ bản của từng chuyên đề. Qua đó đã giúp các đại biểu tham dự Hội nghị hiểu rõ thế nào là tuyên truyền, kỹ năng cơ bản của tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Báo cáo viên pháp luật đã trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”, làm cho chuyên đề dễ hiểu và gần gũi hơn. Đối với một số kỹ năng tuyên truyền, như: kỹ năng tuyên truyền miệng, trước hết Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật cần nắm vững đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội dung văn bản quy phạm pháp luật mà mình phải báo cáo đó là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng của người Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật... ; kỹ năng viết tin, bài pháp luật; kỹ năng tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật…

Bên cạnh đó, đã giải thích, hướng dẫn cách chấm điểm một số Tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cụ thể đã phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua; đưa ra một số ví dụ cụ thể của từng Tiêu chí, chỉ tiêu nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc về chấm điểm Tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, nêu rõ các khái niệm về Giới, Giới tinh; các đặc điểm của Giới, Giới tính và phân biệt đặc điểm của Giới, Giới tính; nội dung về bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới; vai trò, tầm quan trọng của đảm bảo bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; một số kỹ năng hòa giải nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở…

Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghiêm túc tiếp thu và nắm bắt được các nội dung cơ bản của từng chuyên đề; các đại biểu cũng đưa ra những câu hỏi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư./. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày