Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.285.346
Truy cập hiện tại 6.135
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại Sở Giao thông vận tải và Hội Nông dân tỉnh
Ngày cập nhật 13/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 08, 09 tháng 9 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại Sở Giao thông vận tải và Hội Nông dân tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở của Sở Giao thông vận tải, Hội Nông dân tỉnh.

 Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành khá đầy đủ kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung trong toàn ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực về an toàn giao thông. Nội dung phổ biến pháp luật tập trung vào Luật giao thông đường bộ; Chỉ thị số 03/CTT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/01/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; các Nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2021 và năm 2022 chuyên ngành giao thông vận tải như quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…Áp dụng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả: đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải, tuyên truyền qua hệ thống quản lý văn bản, lồng ghép với chương trình họp cơ quan, công đoàn, học nghị quyết, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai về nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; ban hành đầy đủ các kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Nội dung phổ biến pháp luật tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong cán bộ, hội viên nông dân; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường….; những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các nghị quyết, chỉ thị của Hội , Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu xây dựngThừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Đa dạng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: tổ chức các lớp tuyên truyền về pháp luật cho hội viên nông dân; thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật”; các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, 14 Câu lạc bộ ”Nông dân với pháp luật”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thi và nông thôn”; thông qua Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (TRT) chuyên mục “Nông dân Thừa Thiên Huế”; thông qua các hội thi trực tiếp và cuộc thi trắc nghiệm trên Internet, qua mạng xã hội (fanpage “Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế”, zalo), trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh.

Trong công tác Hòa giải ở cơ sở, Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở cho hội viên nông dân; các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ; đăng tải nội dung pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở, các tình huống về hòa giải ở cơ sở lên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức 12 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 600 người tham dự. Kết quả từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với các ngành tham gia hoà giải: 243 vụ và hòa giải thành 75 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ nông dân…

Đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận khó khăn, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, Hội Nông dân tỉnh, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn đề nghị đảng ủy, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phát huy thành tích đạt được, xây dựng giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục chú trọng việc phổ biến thông tin, phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, vấn đề  'nóng', cần định hướng dư luận xã hội, thông tin về các chính sách trong các dự thảo luật trong quá trình soạn thảo để tạo đồng thuận xã hội; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, phát động về Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp; kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; quan tâm triển khai, chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã về thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; chú trọng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.../.

Các tin khác
Xem tin theo ngày