F:\F_Portal\stp.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.081.876
Truy cập hiện tại 6.000
Tỉnh Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 22/09/2021

Ngày 31 tháng 8 năm  2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nhằm xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, có 04 Phó Trưởng Ban và 18 thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương có liên quan đóng trên địa bàn và các địa phương trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

- Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, tại Quyết định cũng đã thành lập 07 Tiểu ban với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

-  Tiểu ban Y tế (đồng chí Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng…và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

- Tiểu ban An ninh trật tự xã hội (đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tiểu ban An sinh xã hội (đồng chí Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19…

- Tiểu ban Tài chính, hậu cần (đồng chí Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo và hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc… phục vụ phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.

- Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa (đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.

-  Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiểu ban Dân vận (đồng chí Nguyễn Chí Tài, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiểu ban Truyền thông (đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Tiểu ban): chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tiểu ban giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo (đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Tiểu ban): trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng ban, các Thành viên Ban Chỉ đạo và các Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các Trưởng Tiểu ban, các Thành viên Tiểu ban chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định này.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày