Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.081.876
Truy cập hiện tại 4.616
Thanh tra Chính phủ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 30/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1512/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20 tháng 8 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (gọi tắt là Cuộc thi).

 

Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi là các cán bộ, công chức, viên chức, người dân trừ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi. Nội dung thi: kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức , đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện). Tất cả các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ. Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; trao giải và tổng kết Cuộc thi: tháng 12/2021.

Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 02 vòng. Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích và 03 tập thể cho Bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và cho Bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số bài dự thi đạt giải.

Theo Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi, Cuộc thi có 2 phần: Phần 1 thi Trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ…

Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta. Đồng thời, đánh giá về tình hình tham nhũng trong thời gian gần đây, cũng như có đề xuất giải pháp nào để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới.

Bài dự thi phải viết bằng tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 01 câu hỏi mở. Phần câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định.

Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng minh nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (theo mẫu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra).

Tổng điểm của một bài thi là 100 điểm, trong đó phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng 50 điểm; phần tự luận 50 điểm.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/1 giải; 02 giải nhì: 15.000.000 đồng/1 giải; 03 giải ba: 10.000.000 đồng/1 giải; 10 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải.

 Dự kiến thời gian trao giải và tổng kết cuộc thi vào tháng 12/2021. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (http://www.thanhtra.gov.vn), Tạp chí Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và Báo Thanh tra (thanhtra.com.vn).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày