Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 158.797
Truy cập hiện tại 1.050
Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 09/03/2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, thực hiện Thông báo số 40/TB-MTTQ-BTT ngày 25/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho Sở Tư pháp. Vào lúc 8h 00 ngày 03/3/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, do đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì Hội nghị, thành phần tham dự, gồm: Công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng Sở Tư pháp và Ban chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp, tổng số cử tri được mời: 40, tổng số cử tri có mặt: 40/40. Hội nghị cử tri thống nhất giới thiệu bà Phan Thùy Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội nghị đã quyết định biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được ứng cử bằng hình thức giơ tay, kết quả tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đạt 40/40 cử tri tín nhiệm (tỷ lệ 100%) giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại Sở Tư pháp đã tổ chức các hội nghị: họp Ban lãnh đạo Sở Tư pháp để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội nghị Ban lãnh đạo Sở Tư pháp mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với từng Hội nghị đã được điều hành theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ. Kết quả, đã thống nhất giới thiệu bà Phan Thùy Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở để giới thiệu đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hồ Đình Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày