Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 211.518
Truy cập hiện tại 2.921
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể năm 2021
Ngày cập nhật 02/02/2021

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể năm 2021. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đắc Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Trương Thị Diệu – Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đạt kết quả cao. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã hoàn thành 103/103 nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, đã hoàn thành 106/108 nhiệm vụ đúng hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, 02 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã thẩm định 101 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 93 dự thảo, tự kiểm tra 50 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 08 Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các hình thức thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tiếp tục được chú trọng thực hiện. Tổ chức bộ máy Ngành Tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, năng lực, trình độ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng tăng cường, bảo đảm cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, lựa chọn những người xứng đáng, thật sự có đức, có tài vào các vị trí quan trọng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai hoàn thành theo kế hoạch đề ra với 05 cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, 15 cuộc kiểm tra, giám sát của các Chi bộ trực thuộc.

Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành và hoàn thành Chương trình công tác năm 2020. Đặc biệt chú trọng ký cam kết thực hiện phong trào “Đã uống rượu bia – không lái xe”; tích cực triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng”, nhất là trong các trường hợp khắc phục hậu quả lụt, bão; nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với Chi đoàn các cơ quan tổ chức cấp phát gần 400 khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn; đoàn viên công đoàn ủng hộ 5.000.000 đồng,...).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, khó khăn, Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ năm 2021. Xác định đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm bản lề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu chung là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp, công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% Chi bộ xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ; Đảng bộ và 100% Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc lãnh đạo 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu 100% đảng viên và trên 95% quần chúng tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu Đảng bộ và 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu Đảng bộ có công trình hoặc việc làm cụ thể chào mừng Đại hội XIII của Đảng và chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2021; kết nạp 02-03 đảng viên mới; phấn đấu các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Giám đốc Sở Tư pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, đó là vấn đề về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp theo quy định mới, việc triển khai các nhiệm vụ khi có khó khăn, vướng mắc cần có sự thống nhất giữa Đảng ủy và Giám đốc Sở để thóa gỡ, giải quyết kịp thời,... Đồng chí cũng khẳng định sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất cũng như ủng hộ kinh phí trong phạm vi cho phép để các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động hiệu quả.

Hội nghị ghi nhận ý kiến của đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong thời gian tới, như: Cần có sự định hướng đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể là Chi đoàn và Hội Cựu chiến binh trong bối cảnh các tổ chức này ngày càng “nhỏ lại”, số lượng thành viên hạn chế; Đoàn thanh niên “gánh vác” nhiều trọng trách nên khó tránh khỏi có những lúc bị ảnh hưởng đến các hoạt động, do đó, cần gắn kết hoạt động đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để phát huy tốt nhất vai trò của lực lượng này; Đảng ủy khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành nghiêm pháp luật, coi trọng công tác pháp chế trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi lãnh đạo, nhất là khối các doanh nghiệp; Đảng ủy quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng, quy hoạch đối với các đoàn viên trẻ,...          

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đắc Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tư pháp trong năm 2020, những kiến nghị của các đại biểu liên quan đến công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm để triển khai nhiệm vụ năm 2021 đạt kết quả cao hơn: tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII ngay sau khi Đại hội kết thúc; phát huy cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đảng; chú trọng hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, vướng mắc cũng như bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Trong hoạt động công đoàn, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cũng lưu ý Công đoàn Cơ sở Sở Tư pháp một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, như: bảo đảm 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII; triển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2020 tại cơ quan Sở Tư pháp, nhất là vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động phù hợp với quy định mới; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn; thực hiện quyết liệt các phong trào “Đã uống rượu bia – không lái xe”, nói không với rác thải nhựa,...

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng thời nêu rõ Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, các tổ chức đoàn thể trong năm 2021 trên cơ sở bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Công đoàn Viên chức tỉnh, chỉ đạo các Chi bộ cụ thể hóa vào chương trình, nhiệm vụ công tác của Chi bộ để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác năm 2021.

Hội nghị đã công bố và tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp, Giấy khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh, khen thưởng của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và công tác đoàn thể năm 2020./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày