Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 392.065
Truy cập hiện tại 981
Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII
Ngày cập nhật 07/01/2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp Chủ trì, đồng thời trực tiếp quán triệt các nội dung học tập.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, những chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp lớn được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua; quan điểm, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu quyết tâm chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đặc biệt, đồng chí Bí thư đã triển khai các nội dung học tập gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh đến việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ Sở nhằm góp phần thiết thực trong việc bảo đảm cho các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối.

Nhấn mạnh đến mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đó là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á”. Đồng chí lưu ý đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, như: xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật và các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; chú trọng công tác xử lý vi phạm hành chính, chủ động, kịp thời thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo quy định,...

Trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Tư pháp, đồng chí lưu ý tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là trong năm bản lề 2021, có Nghị quyết chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu chính trị của Ngành trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau đợt học tập tập trung, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa vào công tác phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được phân công. Các Chi bộ quán triệt, hướng dẫn triển khai trong Chương trình công tác của Chi bộ cũng như các đợt sinh hoạt định kỳ. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong Chương trình toàn khóa. Với việc triển khai học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã giúp lan tỏa tinh thần, ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày