Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 158.797
Truy cập hiện tại 1.059
Sở Tư pháp kiểm tra việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp tại thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và A Lưới
Ngày cập nhật 17/12/2020

Thực hiện Quy chế 1069/QCPHLN-STP-TAND-VKSND-CA-CTHADS ngày 08/10/2014, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh tiến hành kiểm tra việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp tại địa bàn thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và A Lưới

Triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch số 1804/STP-HCTP ngày 02/11/2020 và Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 09/11/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp theo quy chế 1069/QCPHLN-STP-TAND-VKSND-CA-CTHADS ngày 08/10/2014 của Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

           Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện Lãnh đạo các đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các thành viên là Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra việc cung cấp và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp tại các đơn vị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy vào ngày 18/11/2020, huyện A Lưới ngày 24/11/2020 và huyện A Lưới ngày 10/12/2020.

           Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị được kiểm tra và công tác kiểm tra, nhìn chung việc cung cấp và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp tại các đơn vị đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp, đảm bảo kịp thời, đầy đủ thông tin. Qua công tác, Đoàn kiểm tra đã phối hợp, trao đổi với các đơn vị được kiểm tra để phân tích những nguyên nhân, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp công tác. Sau đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp những khó khắn, vướng mắc cũng như những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được kiểm tra để ban hành kết luận kiểm tra và qua đó, sẽ kiến nghị các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện, đảm bảo việc cung cấp và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp đạt kết quả cao trong thời gian tới.

 

Trương Anh Huấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày