Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 176.500
Truy cập hiện tại 355
Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
Ngày cập nhật 30/11/2020

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo nâng cao công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020, tham dự Hội thảo có ông Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp , Chủ trì Hội thảo; ông Vũ Văn Minh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Đoàn Văn Tịnh – Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí là đại diện các cơ quan cấp tỉnh: Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Trưởng các phòng thuộc Sở Tư pháp; cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức Tư pháp – Hộ tịch và hòa giải viên của một số xã, phường, thị trấn.

Hội thảo đã nghe ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo khái quát tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020; ông Vũ Văn Minh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu về “Một số nội dung chủ yếu, quan trọng của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án”; ông Đoàn Văn Tịnh – Phó Trưởng Ban Dân chủ và pháp luật,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu về “Kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; các tham luận của hòa giải viên với câu chuyện hòa giải thực tế của mình để cùng trao đổi, học tập về kinh nghiệm hòa giải; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hòa giải ở cơ sở của hòa giải viên... Thông qua Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời giới thiệu các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm hòa giải của hòa giải viên. Qua đó, làm căn cứ để Sở Tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Kết thúc Hội thảo, ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp xác định Hội thảo đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội thảo đã thu thập được rất nhiều ý kiến hay, hữu ích, thiết thực cho công tác hòa giải ở cơ sở. Đã tạo cơ hội tốt để những người làm công tác hòa giải ở cơ sở, từ quản lý nhà nước đến nghiệp vụ, từ cấp tỉnh đến cơ sở có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hiểu nhau và làm tốt hơn công tác này với chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, để công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả tốt, cần có sự phối hợp tích cực, thường xuyên giữa các cơ quan, nhất là cơ quan Tư pháp và Mặt trận; sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ từ cấp trên đối với Tổ hòa giải và Hòa giải viên; sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nòng cốt là công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã. Thêm vào đó, chính là khả năng vận dụng pháp luật, đạo đức tập quán của hòa giải viên vào từng vụ việc cụ thể; sự khéo léo, nhạy cảm của hòa giải trong từng tình huống để xử lý có tình, có lý, giúp các bên hàn gắn, giải quyết được mâu thuẫn. Ông Phan Văn Quả hy vọng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành sẽ đưa công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh nhà ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn./.

 

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày