Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chuyển đổi số
Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án bảo đảm...
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6169/UBND-CN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022...
Nhằm mục đích phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế với cấu trúc quy định tại Phụ lục I của Quyết định 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022...
Ngày 19 tháng 5 năm 2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình số 196/CTr-UBND chương trình tổng thể cải cách...
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết...
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết...
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu...
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 ban hành Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề...
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển...
Theo Báo cáo số 536/BC-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021, tổng số doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.507.162
Lượt truy cập hiện tại 5.139